Někteří lékaři dokonce jednání opustili poté, kdy oznámil, že nikdo z lékařů, kteří nestáhnou výpověď do 31. ledna 2011, nebude moci zpět v nemocnici nastoupit. „Byli jsme z jeho vystoupení rozčarovaní,“ napsal Deníku jeden z lékařů, kteří se schůzky účastnili.

Předseda LOKu českolipské nemocnice MUDr. Vratislav Škoda připustil, že jednání bylo místy emotivní. „Projednávaly se vypjaté věci ve vypjaté atmosféře, která odpovídá situaci, kdy někteří lidé riskují osobní existenci,“ zhodnotil a dodal, že co se týče termínu stažení výpovědí, není striktně daný. „Především čekáme na výsledek klíčového jednání Lékařského odborového klubu, které se uskuteční 1. února,“ dodal.

Nijak dramaticky nevidí situaci ani samotné vedení nemocnice. „Jednáme s lékaři opakovaně, otevřeně, korektně a slušně. Lékaři, kteří se k protestní akci připojili, zatím ujišťovali, že nemají zájem škodit nemocnici, ale požadují především systémové změny a reformu zdravotnictví, která povede mimo jiné ke zlepšení jejich odměňování,“ shrnul tiskový mluvčí NsP Petr Pokorný.

Ubudou lůžka

VZP, potažmo ministr zdravotnictví Leoš Heger, hovoří o restrukturalizaci akutních lůžek. Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Novák považuje snížení počtu akutních lůžek za racionální krok, pokud ale nebude probíhat pod jakýmkoliv časovým či ekonomickým nátlakem.

„Je třeba zhodnotit možnosti poskytování ambulantní péče ve všech oborech a možností zdravotních pojišťoven zachovat stávající platby nemocnicím. V žádném případě nemůže jít o nějakou překotnou akci,“ míní Pavel Novák.

„Pokud jde o nemocnici v České Lípě, je tento proces, racionálně prováděný za výše uvedených podmínek již půl roku v rámci koncepce jednotného lůžkového fondu,“ dodává náměstek hejtmana.

Českolipská nemocnice, která v současnosti má 405 akutních lůžek, již v předstihu od druhé poloviny loňského roku jedná s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR o sjednoceném lůžkovém fondu. „Snížení počtu akutních lůžek považujeme za oboustranně prospěšné. Ve spolupráci s VZP aktuálně probíhá snížení o třicet akutních lůžek v chirurgických oborech, s tím, že rozsah a objem péče zůstane zachován,“ upřesnil Petr Pokorný.

Ani představitel odborů Vratislav Škoda nevidí v restrukturalizaci akutních lůžek problém. „Přiblížíme se tak personálnímu obsazení, jaké by mělo být. Zatím je málo lékařů i zdravotních sester.“