Pacienti z Českolipska se nemusejí obávat, že by českolipská nemocnice s poliklinikou omezovala rozsah poskytované péče. Odborníci ministerstva zdravotnictví doporučili zachovat v NsP její stávající rozsah.
„Českolipská nemocnice uspěla v nedávném výběrovém řízení, které je nevyhnutelné před uzavřením smluv o poskytování a úhradě ústavní zdravotní péče,“ uvádí tiskový mluvčí nemocnice Petr Pokorný.
Velmi důležitý konkurz se konal na Ministerstvu zdravotnictví ČR za přítomnosti komise složené z jednoho představitele ministerstva a dále členů nominovaných odbornými společnostmi, Českou lékařskou komorou a zástupců zdravotních pojišťoven.
„Výsledek je pro NsP Česká Lípa, a. s., potěšující a dobrou vizitkou, neboť komise doporučuje uzavření smlouvy na poskytování ústavní zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami pro obory vnitřní lékařství, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, ortopedie, urologie, otorinolaryngologie, anesteziologie a resuscitace, následná léčebná rehabilitace,“ zhodnotil tiskový mluvčí.
Předsedu představenstva akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa o tom nyní oficiálním dopisem informoval ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.
Podle ministra toto stanovisko v celém rozsahu respektuje výsledky hlasování výběrové komise ustanovené v souladu s § 48 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a je pro pojišťovny doporučující.
„V současnosti jsou pravidla nastavena velmi vágně, a proto jsem požádal ředitele pojišťoven o maximálně odpovědný přístup k výsledkům těchto výběrových řízení. Povinnost zajistit péči o své pojištěnce jim již nyní ukládá zákon o veřejném zdravotním pojištění,“ píše ministr Julínek.
Jak dodává, Ministerstvo zdravotnictví ČR v současné době intenzivně připravuje nové zákonné normy, které mimo jiné stanoví základní podmínky pro poskytování zdravotní péče zdravotnickými zařízeními a definují i minimální dostupnost zdravotní péče.
Zcela zásadní v tomto procesu má být nový zákon o veřejném zdravotním pojištění, který posílí odpovědnost a postavení zdravotních pojišťoven v procesu zajištění péče o své pojištěnce.
Pojišťovny budou nakupovat zdravotní péči od zdravotnických zařízení podle kvality, ekonomické výhodnosti a dalších parametrů. „Do budoucna by úloha zdravotních pojišťoven při zajištění zdravotní péče měla dále posilovat,“ konstatuje ministr Julínek.

Další zprávy z regionu najdete zde