Sedm nových lékařů nastoupilo od počátku letošního roku do českolipské Nemocnice s poliklinikou. Také zdravotní sestry mají zájem v českolipské nemocnici pracovat. V uplynulém čtvrtletí jich v nemocnici přibylo sedmnáct.
Jak uvedla vedoucí personálního oddělení českolipské nemocnice Ludmila Antošová, zájem zdravotníků o zaměstnání roste. „Dalších osm lékařů s námi jednalo a navštívilo nás. S dvanácti jinými jednání o uzavření pracovního poměru začala a v nejbližší době se s nimi sejdeme v nemocnici,“ informovala.
I přes dlouhodobý nábor a skutečnost, že zájem o uplatnění v NsP během posledních tří měsíců stoupl, se v nemocnici uplatní i další lékaři a kvalifikované zdravotní sestry. Jednotlivé lékaře-specialisty plánuje NsP Česká Lípa doplnit na oddělení ARO, gynekologie, neurologie, interna či hematologie. Fungování a poskytování širokého spektra zdravotnických služeb v českolipské nemocnici ovšem není kvůli „nedostatkovému“ či chybějícímu personálu ohroženo. V naprosté většině tuzemských nemocnice je totiž situace v pohybu a absenci určitých zdravotnických odborníků obdobná. Mnohde naopak zcela horší. Nemocnice v České Lípě je pro zájemce příležitostí k profesnímu růstu, získávání a uplatnění dovedností. Navíc má NsP Česká Lípa jasnou perspektivu, neohrožuje ji omezování péče či dokonce rušení. To je důležitý aspekt pro ty lékaře a sestry, jež se programově nechystají odejít pracovat do zahraničí.
V současnosti zaměstnává Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa celkem 906 pracovníků, z toho je 90 lékařů, osm farmaceutů a 366 zdravotních sester, 20 fyzioterapeutů, 58 laborantů. Dále například v kategorii pomocného zdravotního personálu dává NsP obživu 120 lidem. Českolipská nemocnice tak kromě svého základního poslání plní i roli jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu.