Třiadvacetiletá Denisa Pelechová z České Lípy chodí již rok pravidelně darovat krev. „Chtěla jsem udělat něco, čím budu moci komukoliv pomoct. Říkala jsem si, co kdybych ji někdy potřebovala já nebo někdo z mých blízkých. Je to super, udělat něco, co člověk dělá dobrovolně a ví, že tím někomu pomůže," popsala Denisa.

Je však ve svém okolí mezi vrstevníky jediná, kdo krev chodí darovat. Hematologicko transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě registruje více než 1500 bezpříspěvkových dárců krve, většinou mužů. Aktivních dárců ve věku do třiceti let je ale málo. Podle vedoucí laborantky oddělení Ireny Volejníkové je nyní největším cílem omladit registr a získávat novou generaci pravidelných dárců.

Kde získáváte nové dárce?

Za loňský rok jsme uskutečnili přesně 2 803 odběry. Počet je to určitě vysoký, stabilně spolupracujeme s našimi stálými dárci, určitě bychom však v současné době uvítali novou a mladou generaci. Nyní proto provádíme osvětu na místních středních školách tak, abychom zaujali pro dlouhodobé dárcovství mladé lidi. Odběry provádíme dvakrát v týdnu, je to v úterý a ve čtvrtek v dopoledních hodinách, dárce dostane ze zákona ve svém zaměstnání volno a malým zpříjemněním mu je občerstvení.

Můžete stručně popsat celé oddělení?

Jsme akreditovaným pracovištěm, které se skládá ze čtyř vzájemně propojených částí a každé pracoviště poskytuje pacientům něco specifického. Disponujeme moderní laboratoří, kde se zpracovávají vzorky krve jak pro základní, tak i pro speciální vyšetření.

Dále máme hematologickou ambulanci, spravujeme úsek dárců krve a máme také speciální odběrovou místnost. Výsledky urgentních vyšetření krve zvládneme poskytnout již do jedné hodiny. Provádíme zde také autotransfúze, tedy odběry, kdy si pacient daruje krev sám sobě. V dnešní době je tato forma transfúze využívána zejména u mladších pacientů, kteří například podstupují nějakou operaci.

Jaká vyšetření zde pacientům poskytujete nejčastěji?

Z laboratorních vyšetřeních se ve valné většině případů jedná o vyšetření krevního obrazu, krevní srážlivosti nebo zjišťování krevních skupin. Zajišťujeme také krevní konzervy pro pacienty na všech odděleních nemocnice.

Co se skrývá pod názvem hematologická ambulance?

Do této ambulance, která je otevřena každý všední den od 7 do 15:30 hodin, posílají své pacienty s žádankou zejména praktičtí lékaři. Provádíme zde běžná nebo odborná hematologická vyšetření. V ambulanci dále podáváme také krevní transfúze, infúze a provádíme vyšetření kostní dřeně.

Kdo může být dárce- zdraví lidé ve věku 18-65 let s váhou minimálně 50 kg
- nepatří do „skupiny s rizikovým chováním" (drogy, alkohol)…
- neprodělali infekční žloutenku, syfilis, malárii nebo jinou tropickou nemoc
- nejsou HIV pozitivní
- neprodělali transplantaci
- nemají vážné onemocnění srdce a cév, plic, ledvin ad.
- nemají cukrovku (inzulín)
- nemají další onemocnění nebo těžší alergii
- ženy, pokud nejsou těhotné nebo nekojí