Kapacity na stravovacím provozu, dlouhodobá kritika stávajícího bistra a vůle udělat změnu přivedly českolipskou nemocnici na nápad vlastního bistra a obchodu.

Prostory nejprve projdou kompletní rekonstrukcí. Po její dobu bude zajištěno občerstvení a drobné smíšené zboží v přízemí budovy polikliniky v prostoru bývalé šatny, a to každý pracovní den od 7.00 hod. do 15.30 hodin, a také posílenou zásobou nápojových i svačinových automatů.

Stavební práce by měly započít v polovině ledna a slavnostní otevření bistra je připraveno na březen.

Nové bistro, které nabídne delší provozní dobu, bude kromě běžných klientů myslet také na místa pro vozíčkáře. Denní nabídka bude rozšířena o saláty a teplé obědy. Malý obchod, který zde rovněž vznikne, by pak měl nabízet nejnutnější sortiment pro pacienty, návštěvy i zaměstnance.