Novoborští zastupitelé na jednu stranu chtějí prodávat nepotřebné nemovitosti z majetku města a mít z jejich prodeje co nejvíce peněz, ale stane se, že objeví–li se kupec s nejvyšší nabídkou, tak prodej zastaví.
Během posledních dvou zasedání zastupitelstva to přesně tak předvedli hned dvakrát, a to u bývalé ubytovny číslo popisné 39 v novoborské čtvrti Arnultovice a u zadního traktu budovy číslo popisné 262 v Egermannově ulici.
Na žádost občanů o koupi nemovitostí vyhlásilo město záměr domy prodat obálkovou metodou. Následovalo doručování obálek s nabídkami od zájemců. Vše postupovala podle zákona. Úředníci obdrželi obálky s nabídkami na každou z nemovitostí od dvou zájemců. Ve stanovený termín obálky otevřeli a vyhodnotili nabídky. Nejlepší nabídku pak předali radě města a ta prodej nemovitostí zastupitelům doporučila.
Zastupitelé pak na svých zasedáních o tomto prodeji hlasovali, ale ani v jednom z uvedených případů nakonec prodej neposvětili. Ani to není nezákonné a zastupitelé ani nemusí vysvětlovat proč tak učinili.
Nutno však říci, že ani v jednom případě nejlepší nabídku nepředložil původní žadatel o odkoupení nemovitosti, což je podle slov žadatele, který nabídl nejvíce peněz za budovu v Egermannově ulici, pravým důvodem toho, proč zastupitelé prodej neodsouhlasili.
„Je to rozhodně podivné chování. Když už jednou vyhlásíme záměr něco prodat, tak bychom prodej měli dotáhnout do konce,“ říká místostarosta města Jindřich Mareš. „Přirovnal bych to k tomu, když přijdou snoubenci na radnici a před oddávajícím řeknou ne. Je to ostuda a lidé si o naší neschopnosti rozhodovat už začínají povídat,“ dodává.
Jedním ze zastupitelů, který v případě prodeje ubytovny v Arnultovicích byl proti a v druhém případě se zdržel hlasování byl Ladislav Džavík.
„Mohu jen obecně říci, že nejsem pro to, aby se město zbavovalo za každou cenu svého majetku. Nevidím nic špatného na tom, když vyhlásíme záměr majetek prodat a pak prodej z různých důvodů zastavíme. I to je v pravomoci zastupitelstva,“ řekl Ladislav Džavík a dodal: „Jak budeme dále postupovat v těchto prodejích říci neumím. Nejspíše se prodej úplně zastaví a v budoucnu ho v případě zájmu opět obnovíme.“
Aby ale město neporušilo zákon, musí stanovit prodejní cenu obou domů minimálně takovou, jaké byly nejvyšší nabídky.