„Pro rok 2011 je plánovaná cena tepla stanovena na 566 korun za gigajoul, zálohy na teplo tedy nestoupnou, ale skutečnou cenu budeme znát opět až na konci kalendářního roku,“ sdělil jednatel společnosti Teplo Milan Přívratský. V souvislosti s tím odkázal na loňský rok, kdy cena za teplo byla plánovaná na 595 korun za gigajoul, ale výsledná byla podstatně nižší, a to 531 korun za gigajoul.

„Pokles ceny způsobily dva faktory. Jednak změna dodavatele zemního plynu, kdy došlo oproti plánu k úspoře přes více než dva miliony korun. Vliv mělo i chladné prosincové počasí, které způsobilo zvýšení celoroční výroby tepla zhruba o pět procent a tím pádem pokles podílu fixních nákladů na vyrobenou jednotku tepla,“ vysvětlil Přívratský.

Za příznivou cenu může i využívání kotle na spalování biomasy. „Kotel produkuje přibližně patnáct až dvacet procent z celkového objemu vyrobeného tepla. Kdybychom využívali jako médium pouze zemní plyn, zaplatili bychom za jeho dodávky ročně minimálně o dva miliony korun více,“ podotkl Milan Přívratský.

Před téměř čtyřmi lety v Novém Boru uvažovali, že za čtyřicet milionů korun prodají většinový podíl společnosti Teplo Nový Bor s r.o., a budovu kotelny s pozemky společně s technologiií na spalování biomasy vedení radnice pronajme.

Měli výhrady

Místní lidé ale měli vůči záměru výhrady a obávali se, že nový majitel cenu za teplo výrazně navýší. Tehdejší zastupitelé proto zvolili devítičlennou komisi, která posoudila nabídky na koupi většinového podílu. Žádná z nich však nebyla natolik výhodná, a tak k prodeji nedošlo a jediným vlastníkem zůstalo i nadále město.

„Když se podíváme, jak v některých městech, která se svého tepelného hospodářství zbavila, letí ceny tepla nahoru, můžeme být rádi, že jsme si společnost ponechali ve svém majetku. Stoupající ceny energií se do ceny tepla sice promítají, ale tepelné hospodářství města je průhledné,“ zhodnotila s odstupem místostarostka Stanislava Silná.

V případě společnosti Teplo Nový Bor s. r. o. plní sedmičlenná rada města roli valné hromady. „Jsou to radní, kteří schvalují plán oprav a investic, rovněž schvalují, zda bude případný zisk společnosti reinvestován do tepelného hospodářství, nebo vložen do rozpočtu města,“ upozornila Silná.

Z městského rozpočtu jde do společnosti Teplo zhruba pět až šest milionů korun ročně. Jen loni se investovalo téměř šest milionů do výměny hořáků na kotlech v centrální kotelně a do rekonstrukce elektroinstalace a řídícího systému v kotelně na sídlišti Rumburských hrdinů. „Letos počítáme s výměnou tří kotlů v kotelně na sídlišti Rumburských hrdinů, což bude stát přibližně pět a půl milionů korun,“ dodal Milan Přívratský.