Šetříme. V rámci České republiky vyměnilo jen za leden tohoto roku dodavatele elektřiny skoro šedesát pět tisíc odběratelů. Podle statistiky to je více než čtvrtina všech změn provedených v loňském roce.

Analytici poukázali na to, že nejsilnějším měsícem pro takové změny je právě leden. Důvody změn potvrdil mluvčí společnosti E. ON Vladimír Vácha: „Příčiny nárůstu či úbytku odběratelů jsou dány rostoucí konkurencí na trhu s energiemi a rozšiřující se nabídka produktů a služeb energetických společností. Dále je to zcela jistě postupná vzdělanost zákazníků, kteří pomalu ale jistě zjišťují, že energie jsou běžné komodity, se kterými se obchoduje podle naprosto běžných tržních pravidel.“

Některé společnosti nyní získávají nové duše, jiné o ně přicházejí a situace se nevyhnula ani dodavateli plynu společnosti RWE. „RWE jako dominantní dodavatel zemního plynu pochopitelně od otevření trhu pro domácnosti v roce 2007 část zákazníků ztrácí,“ uvedl mluvčí společnosti Pavel Zajíc a dodává, že na Českolipsku se v současné době jedná řádově o desítky zákazníků měsíčně, zároveň v poslední době zaznamenávají i trend vracejících se zákazníků, kteří již nějakou dobu měli jiného dodavatele.

RWE v loňském roce vstoupila na trh s elektřinou a nyní na Českolipsku jim přibývá přibližně padesát nových odběratelů elektřiny měsíčně.

Zákazníci se vrací zpět

Další z pohnutek, které vedou ke změně dodavatele, je rozšířená nabídka prodejců. Společnosti donedávna nabízející pouze elektřinu, mají ve svém portfóliu i dodávky plynu a naopak. Snaží se tak proniknout do oblastí, které byly donedávna doménou jiných firem.

„Naše společnost získává zákazníky osobním prodejem všem odběratelům. V rámci podnikatelského segmentu jsme na Českolipsku aktivní a celá řada zákazníků včetně příspěvkových organizací či městských samospráv se rozhodla od svého dominantního dodavatele odejít k nám,“ řekl obchodní ředitel ústecké společnosti Centropol Energy Lukáš Pokrupa s tím, že jednou z nejvýznamnějších referencí regionu je Českolipská teplárenská.
Jsou ovšem společnosti, které zaznamenaly návrat zákazníků, kteří zkusili jiného dodavatele.

„Hlavními důvody návratu ke Skupině ČEZ je lepší péče o zákazníka, možnost osobní komunikace a přehlednější fakturace,“ jmenuje výhody Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy. Podle ní vede k odchodu od alternativního obchodníka špatná zkušenost obecně, problémy s fakturací, nedostatečná komunikace a nedostatečná péče o zákazníka.

„Hlavní roli odchodu zákazníků od Skupiny ČEZ, tak jako u všech prodejců, hraje samozřejmě cena,“ dodává Holingerová.

„Z celkového počtu změn dodavatele domácností jich bylo na Českolipsku několik set a v rámci celé České republiky se jednalo o patnáct tisíc zákazníků jenom za měsíc leden,“ poznamenal Lukáš Pokrupa z Centropol Energy a dodal, že co se týká plynu, jsou v počtech zákazníků pomalejší a jsou na zhruba jedné pětině prodejů elektřiny.

Pozor na podvodníky

A na co společnosti sází? „Sázíme na naši nabídku, kdy jsme nejlevnějším zavedeným dodavatelem. Oproti alternativním malým dodavatelům nabízíme dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu dostupný zákaznický servis, spolehlivost a širokou škálu služeb,“ řekla Soňa Holingerová.

„Na druhou stranu, kdyby velcí neztráceli, pak by šlo o jasný signál, že konkurence a trh nefunguje, protože jinak by alternativní dodavatelé žádné zákazníky neměli.“

Nyní sílí trend, kdy po uplynutí lhůty, po které byli odběratelé vázáni u nových dodavatelů, se vrací k velkým zavedeným firmám. Toto období nahrává i nejrůznějším nekalým praktikám prodejců.

„Volal náš zákazník z Ústí nad Labem, který si ověřoval, zda nabízíme podomním prodejem nějakou slevu na elektřinu. Po ujištění, že nikoliv, vysvětlil, že mu na dveře klepal obchodník, který se představil jako pracovník energetických závodů a nabízel slevu na elektřinu s tím, že chtěl vidět po zákazníkovi účty. Ten se naštěstí zachoval duchapřítomně, žádné účty, kde jsou důležité soukromé údaje, nepřinesl, a podomnímu obchodníkovi zavřel dveře,“ upozornila mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

„Buď se mohlo jednat o alternativního prodejce elektřiny, či přímo falešného energetika, který chtěl získat podvodem osobní data.“

Jsou úspory opravdu reálné?

Když budete měnit dodavatele, zeptejte se na všechny parametry nabídky. Bohužel, často se stává, že nabízí jeden produkt a smlouva je pak uzavřena na jiný. Věnujte čas tomu, abyste si spočítali, zda je úspora opravdu reálná, zda si společnost neúčtuje další skryté poplatky.

Neorientujte se jen na jedinou složku ceny, ale porovnejte si například i výši měsíčních paušálů. Nic hned nepodepisujte, smlouvu prostudujte, ověřte si nabízenou cenu, a teprve když se potvrdí, že nabízená cena i služby zákazníkovi vyhovují, tak smlouvu podepište.

Metody neseriózních prodejců

1. Používají zavádějící informace, aby vzbudili zájem a důvěru spotřebitelů.
(Například se neoprávněně vydávají za pracovníka, který kontroluje nebo odečítá elektroměry.)

2. Neoprávněně se vydávají za pracovníka dosavadního dodavatele energie.
(Ten má se spotřebitelem dohodnout změnu cenových tarifů.)

3. Mylně informují spotřebitele, že jeho dosavadní dodavatel energií ukončuje činnost.
(Proto musí uzavřít novou smlouvu s jinou firmou.)

4. Přesvědčují spotřebitele k okamžitému podpisu smlouvy.
(Argumentují časově omezenou nabídkou a nenechávají spotřebiteli dostatečný čas na rozhodnutí. )

5. Neposkytují spotřebiteli úplnou informaci o své nabídce.
(Spotřebitel například až po podpisu zjistí, že za předčasné ukončení smlouvy musí zaplatit deaktivační poplatek.)

6. Nabízejí paušální slevu, aniž by vycházeli ze skutečné spotřeby domácnosti a jejího cenového tarifu.

7. Neinformují o tom, že nabízená sleva je časově omezená a nekryje se s celým obdobím.
(Po ní se spotřebitel podpisem smlouvy zavazuje odebírat elektřinu.)

8. Nesdělují informace o ceně zákaznického servisu nového dodavatele.
(Spotřebitel tak může platit i poplatky za služby, které měl doposud zdarma.)

9. Zaměřují se na seniory.
(Nabízejí jim klamavou slevu na dodávku energií určenou pouze pro seniory, která však ve skutečnosti neexistuje.)

10. Ve výjimečných případech se může spotřebitel setkat s agresivními obchodními praktikami.
(Obchodník vyhrožuje a nutí k podpisu nové smlouvy.)

Cenu dodávek elektřiny lze spočítat na: http://kalkulator.eru.cz/

Tomáš Mařas