Děti si osvojily základy znakového jazyka a pronikly společně do tajů světa přírody. Navštívily psí útulek, zhlédly ukázku canisterapie a výcviku psů a také se svezly na koňském hřbetu. Organizátoři už nyní plánují další ročník příměstského tábora, na kterém se zdravé a neslyšící děti budou moci opět setkat. Organizace Tichý svět od roku 2006 propojuje svět slyšících a neslyšících. Poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti.