Sexuální výchova ve školách je i přes dnešní moderní dobu často velmi ožehavým tématem – jak tento předmět vyučovat, aby se pro žáky či studenty stal efektivním, nevědí ani samotní učitelé.

Ve většině základních škol na Českolipsku probíhá výuka sexuální výchovy v rámci takových předmětů, jako jsou například výchova ke zdraví, rodinná výchova nebo biologie člověka. Takové předměty se ovšem vyučují až na druhém stupni základní školy, dokonce až v osmé či deváté třídě – přesně v tuto dobu se většina žáků nachází v období puberty a často rady ani samotnou výuku neberou příliš vážně.

„K výuce sexuální výchovy se většinou dostanu až v závěru školního roku v devátých třídách. U žáků jsou někdy vidět rozpaky, je to pro ně lechtivé téma. Něco jako odpovědnost rozhodně neberou na vědomí. Jsou to puberťáci a machříci – často ze sebe dělají chytré,“ popsal výuku Pavel Macháček, učitel ze Základní školy U Lesa v Novém Boru.

Rodiče jsou někdy bezradní

Je tedy více než jasné, že situace je velmi nelehká – ne každému učiteli také vyhovuje bavit se s žáky o takto intimních záležitostech, jako je sex nebo první menstruace. Na druhou stranu ani situace rodičů není o nic lehčí, protože často nevědí, jak se s dětmi o takovýchto věcech bavit.

„Myslím si, že je lepší bavit se o takových věcech s někým cizím a třeba i mladším, než jsou naši učitelé. Informace by taky měly být důvěrné,“ svěřila se Aneta Nováková, žákyně deváté třídy ZŠ.

O sexu se musí s dětmi hovořit

Netopeeři ze Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu jednoznačně sázejí na tak zvané vrstevnické vzdělavatele. „Princip je zcela jednoduchý. Vrstevničtí vzdělavatelé jsou proškolení naší organizací, tudíž mohou poskytovat základní a ověřené informace o dané problematice,“ vysvětlila Olga Makarová, jedna z koordinátorek sdružení Netopeeři.

HLASUJTE: Měla by se na školách učit sexuální výchova? Zapojte se do ankety vpravo nahoře!

S jejich pomocí lze tedy na základních i středních školách uspořádat besedu, na které budou mít studenti možnost hovořit o intimních věcech se svým vrstevníkem, což může mít rozhodně větší efekt, než při běžné výuce. A to celé je dokonce zdarma.

Vrstevnickým vzdělavatelem se může stát každý mladý člověk ve věku od 15 do 24 let, který se nechá vyškolit profesionály ze Společnosti pro plánování rodiny.

„Dle našeho názoru sexuální výchova na školách výrazně přispívá ke zmenšení počtu nechtěných otěhotnění, prevenci přenosu pohlavních chorob, prevenci sexuálního zneužívání dětí a mladistvých a ke zlepšení schopnosti individuálního vyjadřování o intimních záležitostech,“ dodala Olga Makarová.

Autor: Adéla Vachtová