Město Ralsko neví, co se stalo s třiceti kotli za téměř dva miliony korun. Neví, zda je provozovatel tepla podle smlouvy prodal v komisním prodeji. A proto ani neví, zda za ně vůbec dostali zaplaceno. Pokud ano, kde jsou peníze, ptají se ralští zastupitelé.

Každý vchod panelového domu na sídlišti v Kuřívodech byl vybaven vlastní kotelnou. Její součástí byly vždy dva kotle na propan butan a k tomu příslušné vybavení. To vše v celkové hodnotě pět a půl milionu korun.

Kvůli přechodu na centrální vytápění byly plynové kotle koncem roku 2003 demontovány firmou Sova z Liberce, která o rok dříve vyhrála výběrové řízení na provozovatele tepla. Ve smlouvě mezi ní a městem Ralsko byla podmínka, že do roka od přechodu na centrální zdroj tepla, budou kotle prodány v komisi.

Chybí dokumenty

Ale v tomto mezidobí postoupila společnost Sova své smluvní závazky jiné liberecké firmě, a to Lenoxe. Ta se stala provozovatelem zdejší kotelny a dodavatelem tepelné energie. To vše se souhlasem zastupitelstva.

Přešetřit, co se stalo s kotli a kde jsou peníze za ně, dostal za úkol kontrolní výbor. Kvůli absenci dokumentů se mu nepovedlo zjistit, co se s nimi stalo. Jeho zpráva vyvolala pobouření mezi zastupiteli a daleko více otazníků než bylo na samém počátku.

„Usnesení kontrolního výboru je uspěchané, mělo jít do hloubky. K jednání ani nebyli přizváni všichni zúčastnění a ve zprávě nejsou jejich vyjádření k dané věci,“ komentoval výsledky šetření Jindřich Šolc, starosta Ralska. „Na vyžádání jsem nedostal od úřednic všechny materiály. Řekly mi, že je těžké je hledat v archivu a že jsou skartovány,“ obhajoval svou práci Václav Bilický, předseda kontrolního výboru.

Jindřich Šolc zdůvodnil chybějící faktury tím, že město postupuje podle skartačního řádu. „Takže faktury skartujete? V tom případě si vyžaduji za finanční výbor skartační řád. Podle mého ale musí být faktury z roku 2002 v archivu,“ bouřila se Lenka Jůnová.

Starosta dostal volnou ruku

Tu zajímalo, kde je evidenční číslo kotlů, inventura a uzávěrka. A také, proč kotle nebyly zahrnuty do majetku obce. „Byly zahrnuty jako součást domu,“ odpověděl starosta Šolc. Podle Lenky Jůnové ale v majetku obce nikde nejsou. „Prošla smlouva vůbec zastupitelstvem,“ tázala se dál zastupitelka Jůnová.

„Nikde jsem nenašel, že by to zastupitelstvo projednávalo. Starosta dostal volnou ruku, kdy byl v mezidobí oprávněn podepisovat všechny smlouvy,“ reagoval Václav Bilický. Podle místního občana Miroslava Králíka nastolený postup vyšetřování Ralským nezaručí, že budou vědět, čím budou v zimě topit. „Žádám, aby byl vydán příkaz úředníkům, že musí předložit všechny dokumenty,“ ozval se Miroslav Králík.

„Telefonoval jsem vedení Lenoxy, zda nám nemohou dodat potřebné materiály, aby je mohl kontrolní výbor doplnit,“ podotkl Jindřich Šolc s tím, že se jedná o doklady, které dokáží, že proběhla finanční transakce.

„Podle účetní ale neexistují žádné dobropisované položky za plynové kotle nebo za demontované přístroje a zařízení měření a regulace. Přitom se jedná o obrovskou sumu peněz. Kdyby se kotle nenašly, mohl by to být podnět k přešetření policií,“ konstatoval Oto Váradi.

„Kdybychom neplatili skoro tisíc korun za GJ, tak ani nevíme, že kotle zmizely. Obec je správce a má povinnost se o majetek starat. Ale my šest let nevíme, že nemáme zaplaceno za kotle,“ zhodnotil Václav Bilický. Kvůli zjištěným nejasnostem zastupitelstvo jednomysleně rozhodlo pověřit vedení města, aby zajistilo pro kontrolní výbor veškerou dokumentaci týkající se kotlů a příslušenství a rovněž přechodu z lokálního vytápění na centrální.