„Jsem mile překvapená vaší pěší zónou. Některé reklamy jsou ale jako pěst na oko,“ komentovala během své první návštěvy v České Lípě ulici Jindřicha z Lipé Julie Ramešová z Prahy. Poznamenala, že ani tam není vše, jak by mělo být, křiklavé reklamy některé domy doslova hyzdí.
Řeší jen nové poutače
Nový zákon o památkové péči sice dává památkářům možnost vyjádřit se k tomu, zda ten který typ reklamy nebo poutače je vhodný, prakticky ale zatím změna nenastala. Zákon totiž platí od počátku letošního roku.
„Umístění reklam zpětně neřešíme. Zabýváme se jen těmi novými. Mohu říci, že lidé ustanovení zákona dodržují,“ uvedla tisková mluvčí městského úřadu Kateřina Amrichová.
Zákon ukládá majiteli nemovitosti, která sice není kulturní památkou, ale je v památkové zóně povinnost vyžádat si k umístění reklamy závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a to i k zařízením menším než 0,6 m.
„Ve snaze o zkvalitnění vzhledu reklam byla do zásad pro poskytování grantů na obnovu kulturních památek a nemovitostí v památkové zóně města zahrnuta možnost obdržet příspěvek na zhotovení řemeslně a výtvarně pojatého vývěsního štítu,“ připomněla vedoucí odboru školství a kultury Bronislava Tvrzníková.
Podpoří změnu
Žádosti o tento druh grantu přijímá městský úřad do konce května 2007. Možnost získat finanční podporu mají majitelé objektů v městské památkové zóně už delší dobu. V letošním roce má město v rozpočtu vyčleněno 160 tisíc právě na tyto účely.