Z široké nabídky rekvalifikací si mohou v současné době vybrat lidé bez práce na Českolipsku. Velké procento těch, kteří kurzy projdou, však nemá zájem dále spolupracovat a zaměstnaní si opravdu najít.
Problém většinou není v chuti pracovat, ale v tom, zaměstnání si aktivně hledat. „Někteří rekvalifikanti spoléhají na to, že jim práci najdeme sami, aniž by se oni do procesu sami zapojili. Tak to ale většinou nefunguje a s takovými lidmi je horší spolupráce,“ říká Lenka Kadlecová, koordinátorka pro Českou Lípu projektu Najdi si práci v Libereckém kraji.
Do první fáze projektu se zapojilo přes stovku českolípanů, práci si však zatím našel jen zlomek z nich. „U některých oborů jako je účetní nebo personalista je obecně problém najít volná místa, ale podařilo se nám umístit například všechny řidiče,“ dodává Lenka Kadlecová.
Podle vedoucího projektu Vlastimila Pecky z pořádající agentury Attest jsou někteří klienti také příliš vybíraví. „Stává se, že někomu seženeme místo, které však nevyhovuje přílišným požadavkům klienta.“ Není pak výjimkou, že společnost má k dispozici více volných míst než lidí, kteří mají chuť zapojit se do pracovního procesu.

Slabší motivace a úsilí, v tom zas vidí největší problém úřad práce. „Bohužel dlouhodobá nezaměstnanost vede často k tomu, že si člověk zvykne a vypadne z pravidelného životního rytmu, později nepovažuje za tíživé, že nemá práci a vlastně si zvykne žít volněji,“ podotýká mluvčí českolipského Úřadu práce Irena Jelínková.
Přesto úspěšnost rekvalifikantů, se u kurzů pořádaných úřadem práce, pohybuje kolem 65 procent. Za úspěšné se považují následná zaměstnání, zahájení podnikání, nástup k dalšímu vzdělání a studiu. „Obecně můžeme říci, že se rekvalifikují nezaměstnaní, kteří ve většině případů mají zájem následně pracovat a jsou motivovaní využít novou kvalifikaci a dovednosti při hledání zaměstnání,“ doplňuje Irena Jelínková.
V první polovině letošního roku prošlo rekvalifikací 480 lidí. Nabídka různě zaměřených kurzů se rozšířila především díky množství projektů Evropského sociálního fondu. Mezi ně patří i zméněný projekt Najdi si práci v Libereckém kraji. „S rekvalifikanty se snažíme aktivně pracovat i po skončení kurzů, pomáhat jim hledáním práce, ale musí chtít spolupracovat,“ uzavírá Lenka Kadlecová.