Míra nezaměstnanosti zůstala ve výši 13,2% a počet lidí bez práce tak nepatrně poklesl. Přesto se Českolipsko v první polovině letošního roku stalo jedním z pěti okresů s nejvyšší nezaměstnaností v rámci celé České republiky. „V celém okrese je 7 204 nezaměstnaných,“ informuje tisková mluvčí úřadu práce Marcela Ottová.

Bohužel situace na trhu práce není v celém okrese stejná. Za poslední měsíc přibyli například na Cvikovsku další nezaměstnaní a míra nezaměstnanosti v tomto mikroregionu byla 18,5%. „Situace na Cvikovsku a Novoborsku není příznivá, ale pracovní místa existují a je jistě pozitivní, že v červnu nalezlo nové zaměstnání celkem pět set šedesát osob,“ dodává tisková mluvčí.

Příznivou zprávou je i skutečnost, že nabídka volných pracovních míst v okrese Česká Lípa mírně roste. „Velkou příležitost mají nezaměstnaní v obou závodech firmy Johnson Controls ve Stráži pod Ralskem a v České Lípě,“ informuje dále tisková mluvčí. Tyto firmy nabízejí přes dvě stě volných míst v profesi šička.

Další pracovní místa jsou pro svářeče nebo stavební dělníky. „V současné době je na Českolipsku pět set osmdesát volných pracovních míst,“ dodává tisková mluvčí Marcela Ottová.