„V okrese bylo přes sedm tisíc evidovaných nezaměstnaných,“ sděluje tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Marcela Ottová. Kromě Českolipska v jednotlivých regionech okresu nezaměstnanost mírně vzrostla. Na Novoborsku se nezaměstnanost zvýšila opět k 17 %, rovněž v oblasti Doks a okolí vzrostl počet nezaměstnaných po ukončení turistické sezony.

V závěru roku lze předpokládat spíše mírné zvýšení nezaměstnanosti. „Situaci ve firmách monitorujeme. V minulém týdnu proběhlo jednání poradního sboru ředitelky úřadu práce, kterého se zúčastnilo téměř dvacet představitelů firem, zástupci měst a obcí, středních škol, zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením. V našem okrese jsou zdravé fungující firmy, ale lze očekávat opět i zvýšení nezaměstnanosti, zejména v začátku příštího roku,“ informuje mluvčí.

„Oproti předchozím rokům rostl i v říjnu počet nezaměstnaných absolventů.“ Mladí lidé po ukončení studia spolu s mladistvými, kteří školský systém opustili dříve a nezískali žádnou kvalifikaci, tvoří téměř 7% z celkového počtu nezaměstnaných.

I proto Úřad práce v České Lípě v letošním roce pokračuje v realizaci praktické rekvalifikace pro mladé nezaměstnané Projektu Most. „Na začátku listopadu jsme zahájili již sedmnáctý běh této rekvalifikace,“ uvedla ředitelka ÚP Zdeňka Cibulková.