Nezaměstnanost na Českolipsku v závěru roku 2010 podle očekávání po téměř pěti měsících vzrostla. „Míra nezaměstnanosti se v posledním měsíci roku zvýšila o 1,3 procenta a stoupla na hodnotu 12,4 procent,“ informuje tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Marcela Ottová.

Nezaměstnanost se zvýšila ve všech mikroregionech Českolipska. „Největší nárůst počtu nezaměstnaných je na Doksku, kde se nezaměstnanost přiblížila až k šestnácti procentům,“ informuje tisková mluvčí. Jedním z důvodů je ukončení pracovních poměrů na veřejně prospěšné práce ve více než polovině obcí. Konkrétně například v Dubé, Oknech, Doksech, Chlumu a dalších.

„Situace zejména v menších obcích v okolí Doks je v současné době velmi problematická. Více než polovina obcí má nezaměstnanost přes dvacet procent a nejhorší situace je v obci Tachov, kde je bez práce přes čtyřiačtyřicet procent obyvatel obce,“ sděluje ředitelka Úřadu práce v České Lípě Zdeňka Cibulková. Celý tento mikroregion se v současné době potýká s historicky nejvyšší nezaměstnaností.

Dalším nezanedbatelným důvodem pro značný nárůst počtu nezaměstnaných v závěru roku je také počasí. „Do evidence úřadu práce přišly desítky zaměstnanců firem z oblasti stavebnictví a prací v lese,“ doplňuje tisková mluvčí.

Největší počet nově evidovaných uchazečů o zaměstnání v posledním měsíci roku byl z propouštějící firmy Delphi Packard. „Nárůst počtu nezaměstnaných v posledním prosincovém týdnu do určité míry souvisel také s novelou zákona o zaměstnanosti, která vstoupila v platnost od ledna,“ sděluje dále ředitelka úřadu práce.

Evidovali se uchazeči o zaměstnání zejména s odstupným, kterým by novela zákona o zaměstnanosti od ledna 2011 posunula výplatu podpory v nezaměstnanosti, ale také lidé, kteří ukončili své zaměstnání dohodou nebo dali výpověď sami. Od ledna tento způsob ukončení pracovního poměru mění výši podpory v nezaměstnanosti.

„Nezaměstnanost je jedním ze skutečných problémů Českolipska. Proto aktivně a systematicky připravujeme ve spolupráci s městem Česká Lípa trh pracovních příležitostí a ke spolupráci přizveme zaměstnavatele, kteří nabízejí pracovní příležitosti,“ dodává Zdeňka Cibulková.

Míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji stoupla celkově na 9,6 procenta. Na konci loňského roku evidovaly úřady práce v Libereckém kraji 24.913 uchazečů o práci, což bylo o 1940 víc než v listopadu. Nezaměstnanost rostla v prosinci ve všech okresech Libereckého kraje. Nejvýrazněji stoupla míra nezaměstnanosti na Českolipsku. Naopak nejnižší je na Semilsku (9,6 %).