Přestože míra nezaměstnanosti je v okrese nadále o 2,5% vyšší než je průměr v ČR, vývoj poklesu nezaměstnanosti je pozitivní.

„V červnu klesla míra nezaměstnanosti na 10,6%. Již několik měsíců po sobě evidujeme méně nových klientů než těch, kteří z evidence úřadu práce odcházejí, a to i přesto, že stále pokračuje propouštění zaměstnanců před ukončením výroby v českolipském závodě Delphi Packard,“ informuje ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR Č. Lípa Zdeňka Cibulková.

Počet volných míst na konci června naopak mírně poklesl. Oproti předchozímu měsíci se snížil na 489, což představuje 1 volné místo pro téměř 13 nezaměstnaných. „Počet volných míst není rozhodně tak optimistický, jako postupný pokles nezaměstnanosti. Bohužel řada pracovních nabídek je obtížně obsaditelná, protože chybí kvalifikovaní uchazeči v některých oborech,“ sděluje Zdeňka Cibulková.

V evidenci úřadu práce převažují zejména uchazeči se středním vzděláním vyučení, kterých je téměř 3000. V okrese mají v nabídce jen 144 míst. „I proto lidé hledající zaměstnání reagují častěji na nabídky mimo okres Česká Lípa a řada z nich za prací dojíždí, což registrujeme zejména při práci s účastníky projektu Restart znamená novou šanci“, dodává ředitelka.

Vývoj nezaměstnanosti na Českolipsku v dalších měsících lze odhadovat spíše stagnující. Přesto pokles počtu nezaměstnaných o téměř 1000 za poslední rok je pro region jistě pozitivní a kromě přirozeného poklesu nezaměstnanosti po odeznění krizového období je to také efektivní důsledek realizace řady projektů financovaných z Evropského sociálního fondu a aktivní politiky zaměstnanosti a jejích nástrojů.