Řádně pečovat o oba šenovské parky po třiadvacet let, podporovat jejich aktivní využití a zároveň o všem, co se týká parků, informovat nadaci.
To jsou tři dodatky ke smlouvě s nadací Proměny, která finančně zaštítila obnovu Janurova a Dvořáčkova parku, jež schválili zastupitelé Kamenického Šenova.

Pokud jednu z těchto podmínek poruší, hrozí dle smlouvy městu sankce až půl milionu korun. „Podařilo se nám vyjednat celou řadu ústupků. V původní smlouvě z roku 2006 byla výše pokuty za nedodržení pravidel až dva miliony korun, to se nám podařilo snížit na půl milionu,“ předeslal Ota Raiter, starosta Kamenického Šenova.

Takový argument však neuspokojil Tomáše Prokopa: „Smlouva je z doby před třemi lety. Jsou mezi námi zastupitelé, kteří ji nikdy neviděli, protože nebyli ve funkci, a teď mají schválit změny, ale na základě čeho?“

„Dvě třetiny smlouvy se týkají stavby a realizace parků, což je už za námi,“ vysvětlil Břetislav Chlup, vedoucí správního odboru na MěÚ v Kamenickém Šenově a pokračoval: “Jde pouze o tři roky, kdy se musíme o parky starat, abychom dosáhli na nadační příspěvek na údržbu. Poté jsme povinni dalších dvacet let parky používat pouze jako parky. Zároveň musíme vše konzultovat s nadací, nesmíme nic dělat bez jejího vědomí.“

O sankcích nevěděli

Zastupitel Prokop upozornil, že se teď mají řešit sankční poplatky, pod jejichž hrozbou bude město dalších třiadvacet let. „Když se schvalovala smlouva, nejsem si vědom, že by tam byly tak vysoké sankce,“ kroutil hlavou Tomáš Prokop. Na něco podobného se nepamatoval ani Jaroslav Andrysík.

V souvislosti s tím Tomáš Prokop požadoval, aby se tento bod převedl na další jednání a mohli si tak původní smlouvu důkladně prostudovat všichni zastupitelé. „Smlouva byla tehdy stoprocentně k dispozici. A upozorňuji, že sankce byly tehdy ještě vyšší,“ zdůrazňoval Ota Raiter s tím, že sankce nejsou od toho, aby město zruinovaly, ale donutily je se o parky starat.

To, že jsou postaveni před hotovou věc se nezamlouvalo ani další zastupitelce Jitce Bouchalové. „Z dodatku ani jasně nevyplývá, za co nám mohou být uděleny sankce a ani není přesně definováno, co obnáší povinnost údržby parku,“ upozornila. K tomu Břetislav Chlup podotkl, že v případě znehodnocení stromu či nějakého prvku, který je součástí parku, musí tento Šenovští nahradit tím samým přesně podle projektu.

Nakonec se zastupitelé dohodli a pro dodatky jich většina zvedla ruku. Zároveň rozhodli, že vzhledem k tomu, že město je k povinnostem vůči nadaci vázáno poměrně dlouhou dobu, budou za plnění dodatků zodpovědní městští úředníci.