Nasvícený kostel byl přístupný do pozdních nočních hodin pro rozjímání a modlitbu, kterou provázel farář Rudolf Repka svým předčítáním Biblických příběhů ze vzácného originálního výtisku z roku 1940. Otevřená byla během večera i sklářskou huť, kde mohli lidé sledovat mistry skláře při práci.

Projekt Křišťálového chrámu světově uznávaného skláře Jiřího Pačinka, jehož sklárna s kostelem sousedí, spojuje bezmála dvě stě let starý interiér památky a současné umělecké sklo. V kostele je k vidění více než 300 skleněných objektů a plastik, které jsou inspirované faunou a flórou, ale také sakrálními motivy. Křišťálový chrám vznikl na jaře roku 2020 na základě partnerské dohody s obcí Kunratice a Římskokatolickou farností ve Cvikově.