Na jeho instalaci přispěl dotací Liberecký kraj. Od začátku června je novinka v ostrém provozu. Značky na něj upozorňují už v úseku 150 až 70 metrů před radarem. „Řidič má tedy dost času na to, aby svou rychlost upravil. Pokud ji nesníží, tak se zobrazí na radaru nápis Zpomalte,“ uvedl starosta obce Josef Lukavec.

Radar je zapojen do přestupkového systému. Snaha o získání takového radaru souvisela s dopravním problémem, omezením na nevyhovujícím mostu na silnici III. třídy přes železniční trať před obcí Brniště. „Most je již nějakou dobu průjezdný pouze pro osobní dopravu, nákladní doprava se přesunula do centra obce. Vzhledem k nárůstu dopravy, nedodržování rychlosti a absenci chodníků v obci jsme hledali řešení k zajištění vyšší bezpečnosti dopravy“, řekl Lukavec.