Město připravuje hned několik takových akcí. Na svém prvním dubnovém jednání odsouhlasili českolipští radní zadávací podmínky veřejné zakázky na výměnu oken na čtyřech českolipských základních školách, ve kterých výměna oken zatím neproběhla nebo které nebyly kompletně zatepleny. Stav oken v těchto školách není dobrý. V zimě jimi uniká teplo a při dešti do budov zatéká. Některá okna se již nedají otevírat, a proto není možné ve třídách zajistit řádné větrání. Je tedy nutné okna vyměnit. Celkové náklady na výměnu oken jsou vyčísleny přibližně na 8,6 milionů korun.

Je v plánu 2. etapa výměny oken na ZŠ Partyzánská za cca 1,7 milionů korun, první etapa výměny oken proběhla v loňském roce. Nových oken se dočkají také v ZŠ a MŠ Jižní. Zde se budou vyměňovat okna v pavilonu, kde je školka, kuchyně a sklad potravin, předpokládaná hodnota zakázky je vyčíslena na 2,2 milionů korun.

S novými okny se počítá také do ZŠ Sever, a to konkrétně do tělocvičen. Zde budou instalována nová hliníková okna s izolačním trojsklem, náklady jsou vyčíslené na 2,5 milionů korun. Poslední školou, kde se budou letos v létě měnit okna, je ZŠ Dr. M. Tyrše, tam se bude jednat o zakázku s předpokládanými náklady ve výši 2,2 milionů korun, půjde o první etapu výměny oken.

Kromě výměn oken je na letošní rok naplánována například vestavba třídy MŠ do ZŠ a MŠ Jižní, další etapa rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v základní umělecké škole, vybavení nových odborných učeben na ZŠ Lada a ZŠ Slovanka nebo 1. etapa výstavby školního hřiště v ZŠ a MŠ Jižní, která již nyní probíhá. Dokončena by mělo být také zateplení ZŠ Lada.