Slavnostní otevření nově zrevitalizované plochy se uskuteční ve středu 18. června od tří hodin odpoledne.

Součástí akce bude také malá exkurze po obnovené lokalitě, které se zúčastní patron mokřadů Martin Wichterle, vnuk českého vynálezce kontaktních čoček Otty Wichterleho, nebo děti z nedalekého dětského domova, které v mokřadech pomáhaly.

Za proměnou místa, které v minulosti často sloužilo jako černá skládka, stojí organizace Čmelák. Té se podařilo vytvořit soustavu nových tůní a mokřadů, které budou sloužit jako nové biotopy pro vzácné a ohrožené druhy vodních a mokřadních rostlin a živočichů.

Do mokřadů v Jablonném přijeli o prvním květnovém víkendu pomáhat dobrovolníci ze všech koutů republiky na již tradiční víkendovku, pořádanou neziskovou ekologickou organizací Čmelák – Společnost přátel přírody. Cílem akce bylo vysadit v okolí místních tůní vzácné kosatce sibiřské a pokračovat tak v úspěšné revitalizaci lokality.

Jedenáctičlenný tým dobrovolníků se rychle sehrál, dělba práce fungovala dokonale, rýče, lopatky jen kmitaly a během soboty byly všechny kosatce na svém předem určeném místě. „Všichni odvedli obrovský kus práce a kosatce sibiřské se jim za to odvděčily tím, že necelé tři týdny poté již kvetou," říká za organizátory Jolana Půbalová.

Kromě sázení si stihli dobrovolníci prohlédnout lokalitu s odborným výkladem, opéct si buřty, potěšit se pohledem na Jablonné z ptačí perspektivy z nedaleké věže a nechyběla ani večerní společensko-kulturní náplň. V neděli čekal dobrovolníky za odměnu environmentální program, během kterého zkoumali, jací živočichové žijí v mokřadních tůních. Zejména v teplejších tůních bylo k vidění spousty zajímavých živočichů od larev vážek po skokana skřehotavého.

Do mokřadů v Jablonném v Podještědí o prvním květnovém víkendu přijeli pomáhat dobrovolníci ze všech koutů republiky.