Cesta k vlakům od švýcarské firmy Stadler byla však složitější. Problematikou se již několik let zabývá KORID LK, spol. s r.o., která je koordinátorem veřejné dopravy v Libereckém kraji.

Jak to všechno začalo…

Na počátku se všechny železniční tratě v regionu podrobily pečlivému posouzení. Podle počtu cestujících, vzdálenosti zastávek od obydlí, dosažitelných rychlostí a mnoha dalších kritérií byly tratě rozděleny do kategorií dle jejich atraktivity a budoucího potenciálu. K těm významným a perspektivním patří úseky z Liberce do Hrádku nad Nisou, Frýdlantu, Tanvaldu, Pardubic, Prahy, Ústí nad Labem a z Mladé Boleslavi do Nového Boru.

Tyto tratě by se měly postupně stát páteří veřejné dopravy, na kterou budou navazovat další autobusové, případně vlakové linky. K tomu je zde třeba (mimo investic do vlastních tratí) nasadit kvalitní vlaky v pravidelných intervalech. Spojení by mělo být každou hodinu po celý den a ve frekventovaných úsecích bylo navrženo zkrácení intervalu ve špičce na 30 minut.

K naplnění vytyčeného cíle byly tratě rozděleny do provozních souborů, pro která se vypsala výběrová řízení na dopravce. Součástí zadání soutěží byl vždy závazný návrh smlouvy mezi dopravcem o objednatelem - Libereckým krajem.

Ve smlouvě se přesně definoval rozsah dopravy (jízdní řád) i kvalita služeb včetně sankcí za její nedodržení. Uchazeči tak museli splnit mj. požadavky na přesnost, čistotu, bezpečnost, informování a odbavení cestujících, na záložní vozidla, náhradní dopravu při výlukách a také na technické parametry vozidel. Vedle mnoha kvalitativních parametrů byla hlavním hodnotícím kritériem nákladová cena dopravce včetně přiměřeného zisku. Od té se později odečtením skutečných tržeb za jízdenky vypočítá dotace, kterou objednatel doplácí dopravci.

V první soutěži byl ve spolupráci s Ústeckým krajem a saským dopravním svazem ZVON vybrán nový soukromý dopravce pro spojení z Liberce přes Hrádek nad Nisou, Žitavu a Varnsdorf do Rybniště nebo Seifhennersdorfu. Společnost Vogtlandbahn, patřící pod britskou nadnárodní společnost Arriva, zajistí od prosince 2010 provoz všech vlaků moderními jednotkami Siemens Desiro.

Druhý balíček tratí dostal název Jizerskohorské železnice a zahrnuje úseky Liberec – Harrachov, Smržovka – Josefův Důl a všechny tratě na Frýdlantsku. Ze tří účastníků soutěže podaly nejlepší nabídku České dráhy. Mimo modernizovaných vozů Regionova pro linky Smržovka – Josefův Důl a Liberec – Nové Město pod Smrkem (v pracovních dnech) byly pro všechny ostatní spoje Českými drahami nabídnuty nové švýcarské soupravy, které splnily všechny technické podmínky v zadání soutěže.

„Tolik nových vlaků v Libereckém kraji bychom bez výběrových řízení neměli,“ domnívá se Petr Prokeš, který ve společnosti KORID LK vedl přípravu zadávací dokumentace. Vlaky vyjedou v prosinci 2011, což poskytne dostatek času pro jejich vyrobení v berlínském závodě firmy Stadler.

V obou případech Liberecký kraj získal služby západoevropského standardu za velmi výhodných cenových podmínek. Na další plánovaná výběrová řízení již nedošlo. Pro ostatní tratě se v prosinci 2009 podepsala smlouva s Českými drahami na 10 let, v rámci které budou v závěru roku 2014 nasazena dvě nová vozidla také na osobní vlaky z Liberce do České Lípy.

Kvalitní služba pro cestující

Vzhledem k tomu, že kvalitní příprava nové služby trvá několik volebních období, je nezbytný zájem a dlouhodobá podpora politiků z více stran. V Libereckém kraji máme to štěstí, že se několik konkurentů v prostředí jinak rozhádané české politické scény dokázalo dohodnout, a výsledkem bude splněné přání opravdu pronikavého zlepšení dopravních služeb pro občany.

Liberecký kraj si jako objednavatel dopravy uvědomoval, že co vyhovuje dnes, nemusí stačit v roce 2026, do kdy bude kontrakt platit. Mimochodem, právě smlouva na dlouhou dobu, v našem případě na 15 let, je podmínkou, aby dopravce získal úvěr na financování nových vozidel.

V Libereckém kraji jsou vzhledem k hustotě zalidnění poměrně slabé přepravní proudy, které se dále dělí do různých směrů. Výjimkou jsou školní spoje, ale dopoledne a večer velké počty lidí necestují. Jednou z hlavních výhod vlaků je vysoká přepravní kapacita. KORID LK, spol. s r.o., coby koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji, stál před nesnadným úkolem.

Jak udělat železniční dopravu dostatečně atraktivní pro cestující, aby vlaky jezdily zaplněné a nemusely být i na perspektivních tratích nahrazeny levnějšími autobusy? „Nerada přestupuji, proto někdy raději použiji autobus, který mě doveze až tam, kam potřebuji,“ svěřila se Ing. Velikovská, ředitelka společnosti KORID LK a vystihla tím slabinu železniční dopravy.

„Průzkumy jsme si ověřili odkud kam jezdí nejvíce lidí. Řešení, které jsme zvolili, je náročnější, ale umožní lidem cestovat z Liberce do Harrachova, Bílého Potoka, Černous i do Nového Města pod Smrkem bez přestupů. Proto je lépe nasadit více vozů s menší kapacitou, které se cestou rozdělí. Také můžeme ponechat kratší intervaly i mimo špičku,“ přibližuje výhody menších souprav Velikovská.

Dalším stavebním kamenem spokojenosti cestujících a páteřní funkce železnice je kvalita, spolehlivost a komfort dopravy. Lidé by se ve vlaku měli cítit lépe než v autobuse nebo v autě. Moderní vlak má nízko umístěnou podlahu, proto je nastupování širokými dveřmi snadné i pro starší spoluobčany. Uvnitř je dostatek místa pro dětské kočárky a odložení objemných zavazadel jako například jízdní kola nebo lyže.

Do vlaku se vtěsná také oddíl skautského tábora, který si v hezkém počasí narychlo naplánoval výlet na Ještěd. Během jízdy si může na toaletu „odskočit“ i cestující na invalidním vozíku. Spáči jistě ocení díky důmyslné konstrukci vozidla klidnou a tichou jízdu. To přijde vhod i paní Černé z Hejnic: „Raději jezdím ve vlaku. To víte, jsem ráda, že se cestou k lékaři s bolavými zády mohu trochu protáhnout,“ svěřuje se.

Mezi Libercem a Polubným probíhá trať souvisle zastavěným územím. Je zde velký počet zastávek. „Několik jich v poslední době i přibylo, aby to cestující neměli k vlaku daleko,“ potvrzuje pan Pieter, který je starostou v Desné. Na horské trati jsou zastávky blízko u sebe, vlaky se musí často rozjíždět a brzdit. To může být problém hlavně na podzim, kdy padá listí a koleje kloužou.

Pokud má vlak silný motor a poháněné všechny nápravy, dokáže si s tím bez problémů poradit. Navíc se díky dobré akceleraci a kvalitním brzdám zkrátí cestovní doba. Rychlejší jízda je podmínkou k tomu, aby vlaky jezdící v kratších intervalech stihly včas dojet do stanice, kde se mají křižovat. Všechny postřehy z podrobných rozborů pak zapracoval KORID LK pro objednavatele do technických podmínek na vozidla. Jaké vlaky se nakonec v prosinci 2011 objeví na kolejích v Libereckém kraji se dočtete v úterý.