Z nichž například šácholan přišpičatělý roste většinou jen jako keř, ale zde vyrostl jako krásný strom s výškou dvacet metrů a patří podle odborníků k absolutním raritám. Novoborská radnice chce svým občanům pomoci jedinečné stromy objevit. A tak nyní ke každému z krásných stromů umístila dřevěné informační tabulky.

„Ano, město chce klidný kout se školní zahradou více zpřístupnit, nabídnout občanům a návštěvníkům k relaxaci i poučení," potvrdila Kristýna Hovorková z odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Boru. Právě ona si projekt oživení zahrady a péče o památné stromy vzala za svůj. „Každý strom je teď popsaný, lidé se o něm dovědí vše důležité, ale nejen to, u každého jsme pro zájemce přichystala i nějakou vědomostní aktivitu pro děti i dospělé, nebo vybudování „hmyzího hotelu"," řekla Hovorková, která se již v minulosti zabývala ekologickou výchovou v novoborském DDM Smetanka a před dvěma roky vytvořila i naučnou stezku v Horových sadech.

Mimořádně krásné stromy rostou v zahradě u č. p. 103 u náměstí Míru, vedle Základní školy praktické v Novém Boru. Město zahradu v minulosti pronajalo na založení alpinia lékaři Mayovi, který zde měl v 30. a 40. letech 20. století sluneční lázně. Dřeviny zde byly vysazeny pravděpodobně na přelomu 19. a 20. století.
Podle Hovorkové byla celá skupina stromů odborně ošetřena před deseti roky: „Stromy jsou stále vitální, zdravé. Vždy se jim tu dařilo!"

Skupinu památných stromů, označených státním znakem, tvoří modřín opadavý s obvodem kmene 230 cm, šácholan přišpičatělý, jehož obvod kmene již přesahuje 290 cm, dub letní s obvodem 230 centimetrů, cypřišek nutkajský a tis červený, oba rovněž úctyhodných rozměrů. Státem chráněnými památnými stromy se staly v roce 1994. Z důvodu výjimečnosti celé skupiny, především jejího neobvyklého druhového složení, estetického uspořádání a dobré vitality dřevin

(pop)