„Vybavení tříd bylo přímo v katastrofálním stavu. Z rozpočtu zřizovatale našeho gymnázia, kterým je Liberecký kraj, se nám bohužel potřebné finance získat nepodařilo a jsme velice rádi, že nám město v tomto ohledu vyšlo vstříc,“ vyjádřila se ředitelka mimoňského gymnázia Emílie Ráčková.
Žáci si již několik dní užívají nového vybavení svých tříd. Jak se v nových lavicích sedí, si přišel vyzkoušet i hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, který u této příležitosti pohovořil se studenty.
Zastupitelstvo města Mimoň na svém zasedání ze dne 22. února 2007 rozhodlo o přidělení finanční podpory gymnáziu Mimoň. Částka, kterou zastupitelstvo na tuto akci uvolnilo ze svého rozpočtu činí 700 tisíc korun. K dřívějšímu nevyhovujícímu stavu vybavení učeben se v dotazníku školy vyjádřili jak sami studenti, tak jejich rodiče. Jednalo se o dlouhodobý problém.
„Svým postojem dalo město najevo, že pro něj má existence a stav gymnázia velký význam,“ dodala Emílie Ráčková. „Můžu říct, že se mi nové lavice líbí. Ty původní byly v hrozném stavu a jejich výměna byla opravdu nutná,“ sdělila Štěpánka Rákosníková a vzápětí dodala, že jako student oceňuje fakt, že se škola i město stará o vzhled gymnázia a jeho celkový dojem, který vytváří na ty, kdo do budovy přicházejí.
„Mám radost, že se vše podařilo a že má gymnázium nové vybavení tříd. Domnívám se, ž e se tímto krokem zvedla úroveň učeben jak po stránce praktické, tak po stránce vizuální,“ míní starosta Mimoně František Kaiser. Podle slov starosty bude mít vzhled učeben vliv na příchozí, kteří do budovy zavítají v rámci dnů otevřených dveří, které gymnázium pořádá. Do budoucna by se město podlo slov starosty rádo podílelo na zlepšování prostředí mimoňského gymnázia.