Chůze po komunikacích v Nových Zákupech bude mnohem bezpečnější. V těchto dnech již začaly přípravné práce na úpravy komunikací vedoucích do Nových Zákup.
„K 10. červenci jsme dostali informaci, že město Zákupy obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na akci Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití. V rámci této akce proběhne regenerace sídliště a oprava komunikací,“ řekla místostarostka Zákup Sylva Moravcová.
V minulosti byl v uvedené lokalitě problém především s dešťovou vodou, která se doslova valila po silnicích a soustavně ničila povrch komunikací. „Už se tu nedá normálně chodit. Když jsem jezdil domů ještě předtím, než začali s tou opravou , měl jsem strach, že si poškodím auto,“ svěřil se nám Jiří Váňa.
Zejména chodníky, které při této opravě rovněž vzniknou, umožní mnohem bezpečnější chůzi občanům Nových Zákup a to až k autobusové zastávce.
Zákupy obdržely od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 15 618 000 korun. Celková hodnota díla je 20 936 000 korun. Nově vybudované komunikace a chodníky přinesou úlevu všem občanům Nových Zákup, včetně obyvatel Domova důchodců a Domu s pečovatelskou službou.
Město vybralo jako zhotovitele stavby společnost Silnice Žáček s. r. o. a 15. srpna firmě stavbu předalo. Podle smlouvy je dokončení stanoveno do 15. prosince tohoto roku.
„Předpokládáme, že stavba byla započata s dostatečným časovým předstihem a že i klimatické podmínky budou pro zhotovitele příznivé tak, aby práce proběhly v řádné kvalitě a to zejména proto, že si zastupitelé města Zákupy vymínili garanční dobu v trvání pěti let od dokončení stavby,“ uzavřela místostarostka Sylva Moravcová.

 

Další zprávy z regionu najdete zde