K lepší vymahatelnosti dlužného výživného má pomoci zkrácení lhůty, po kterou není trestné neplatit výživné, ze současných šesti měsíců na čtyři. Pomoci má i zpřísněná trestní sazba ze dvou na pět let. To je součástí nového trestního zákoníku, který má začít platit od ledna příštího roku.

„V roce 2008 obvinili policisté z trestného činu zanedbání povinné výživy 163 osob,“ sděluje por. Ivana Baláková, tisková mluvčí Policie ČR v České Lípě. Podle jejího vyjádření počet podaných trestních oznámení za posledních pět let mírně klesal. To se však s novou úpravou zákoníku zřejmě změní. „Předpokládáme, že zkrácená lhůta povede k nárůstu trestních oznámení,“ říká Ivana Baláková.

V současnosti platí, že neplacení výživného po dobu šesti měsíců se obvykle nepovažuje za trestné. Teprve po uplynutí této lhůty může rodič, jemuž jsou děti svěřené do péče, podat na dlužníka trestní oznámení.

Ani úspěch v soudním sporu nemusí však znamenat, že rodiči přinese zaplacení dlužného výživného. Neplatiče, který údajně nemá žádný majetek, žije ze sociálních dávek nebo je dokonce ve výkonu trestu, není možné k zaplacení nijak donutit.

To dokládá i příběh Ivany Jakoubkové z Českolipska, která se po rozvodu stará o dvě děti. „Bývalý manžel u soudu dostal podmínku na jeden rok ve výši pět měsíců s tím, že musí řádně hradit výživné a dle svých sil splácet dluh na výživném ve výši třicet tisíc korun,“ svěřuje se Ivana Jakoubková.

Vymahatelnost práva chybí

Výživné jí bývalý partner během posledního půl roku platí prakticky po stokorunách, se zpožděním a vždy až po urgencích. „Mám obavy, že ho nikdo nedonutí dluh uhradit. I ohledně výživného operuje s tím, že klidně může šest měsíců neplatit a nic se mu nestane. Nechápu potom smysl podmínky, jestliže dotyčný není povinen rozsudek dodržovat,“ rozhořčeně říká Ivana Jakoubková.

Šancí, jak docílit pravidelného placení výživného a uhrazení dluhu, je podat k soudu návrh na exekuci, na jejímž základě může být například strháváno ze mzdy. „Otec mé dcery pravidelně zapomínal hradit výživné. Věděla jsem, kde pracuje, a proto jsem zažádala o exekuci na jeho plat. Od té doby mi jeho zaměstnavatel posílá dlužnou částku prostřednictvím srážek ze mzdy,“ říká o svých zkušenostech Hana Marxová.

K exekuci je však možné přistoupit pouze v případě, pokud dlužník pracuje nebo popřípadě vlastní jiný movitý či nemovitý majetek. V opačném případě nezbývá než podat trestní oznámení pro zanedbání povinné vyživy.

Otázkou zůstává, zda zákonem nově zkrácené období, během kterého není placení výživného považováno za trestný čin, pomůže donutit neplatiče k uhrazení dluhu vůči dětem, nebo jen povede k nárůstu počtu trestních oznámení.