Stezka, která začíná poblíž sloupského letního divadla a vyhlídky Na Stráži, má pět zastavení, věnovaných místní přírodě jednotlivým druhům stromů, rostlin a zvířecím obyvatelům lesa.

Prohlídkovou trasu v úžlabině na levém břehu Dobranovského potoka doplňuje nový vodní altán, který vyrostl nad místní studánkou. Pro výrobu panelů naučné stezky i výstavbu tohoto atypického objektu posloužilo dřevo z mohutných, 140 let starých smrků, které byly v této části lesa pokáceny před rokem. Právě snaha zachovat pro budoucnost „duši" oněch lesních velikánů inspirovala občany Sloupu k tomu, že se rozhodli skloubit tento záměr s plány představitelů Lesů ČR na vybudování nové naučné stezky.

„Iniciativa ohledně zřízení stezky vyšla v prvé řadě ze strany Lesů ČR," uvádí místostarostka Sloupu Jana Pejčinovičová a dodává: „Ovšem svůj podíl na jejím vybudování mají také učitelky ze zdejší školy a místní občané."

„Nechtěl bych se přít o to, kdo byl hlavním iniciátorem celé této akce," namítá Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Liberci. „Ostatně to není až tak důležité. Vždyť jsme vlastně sousedé, tak naši spolupráci považuji za samozřejmost. Důležité je především to, že se do vybudování stezky zapojila místní škola, učitelky i děti, jejichž zásluhou vznikla obrazová část jednotlivých panelů. Tedy to, že si děti tímto způsobem vytvořily k lesu a k okolní přírodě nový vztah a že toto vědomí je bude provázet i do dospělosti," uzavřel Řičář.

Marie Čcheidzeová