Bezpečnostní rizika i jejich prevence byly tématem společného jednání ředitelů škol a školských zařízení z Novoborska, které proběhlo na radnici v Novém Boru. Setkání iniciovali pracovníci odboru školství, kultury a sportu tamního městského úřadu.

Podle starosty Jaromíra Dvořáka je totiž třeba reagovat na problémy, které s sebou přináší mimo jiné zneužívání moderních technologií mezi dětmi.

„Sklouznout k šikaně prostřednictvím internetu, ať už na sociálních sítích nebo prostřednictvím videí na youtube, je velmi snadné. A je o to víc nebezpečné, protože není na rozdíl od klasické šikany vidět na první pohled, dítě nemá modřiny, zničené oblečení," říká Jaromír Dvořák s tím, že jde o palčivý problém, který se šíří v dětských kolektivech.

Právě téma kyberšikany a dalších druhů kyberkriminality, včetně videoukázek, prezentovala Lenka Bukvová z obvodního oddělení Policie ČR. Její kolega Zdeněk Řehoř představil projekt AMOK, simulující útok „šíleného střelce". Ředitelé obdrželi řadu informací i praktických rad, jak v případě nebezpečí postupovat a minimalizovat škody, kam a kdy se obrátit pro pomoc.

POKOS

Vzdělávací program POKOS, jehož cílem je seznámit děti i širokou veřejnost nejen s činností armády, ale i s povinnostmi, které všem jako občanům České republiky vyplývají ve vztahu k obraně státu, představili Ivan Gerhát z Ministerstva obrany ČR a Rostislav Bolek z Krajského vojenského velitelství.

Pozvání na pracovní setkání přijali také zástupci Probační a mediační služby v České Lípě, kteří v rámci prevence kriminality nabídli školám bezplatnou pomoc, besedu se žáky objasňující problematiku soudnictví ve věcech mládeže, o právech a povinnostech mladistvých pachatelů a o právech obětí trestných činů.