Jejím autorem je Josef Špachman (na snímku), který si dal tu neuvěřitelnou práci a sháněl veškeré zápisky, poznámky, fotografie, studoval záznamy, obcházel pamětníky, aby vzniklo co nejpřesnější a nejrozsáhlejší dílo. Čerpal samozřejmě i ze svých vzpomínek, vždyť právě on byl dlouhou dobu jednatel i předseda MS ČČK a i ve svých dvaadevadesáti letech je stále aktivním členem výboru.

Český červený kříž (ČČK) začal na území tehdejší Československé republiky působit v únoru 1919. Shodou okolností se v témže období narodil i autor Kroniky ČČK. Byl to právě on, kdo úspěšně vzkřísil Novoborský ČSČK v roce 1970. První díl kroniky čtenáře seznamuje s činností skupiny v letech 1945 - 1975. Starší možná zavzpomínají a mladší zjistí, jak to tenkrát chodilo.

Kdo ještě dnes ví o „Hlídkách čistoty“ o dětech se zdravotní sestrou, které dohlížely na pořádek ve městě a občané je většinou poslouchali nebo na „dobrovolné hygieniky“, kteří po proškolení navštěvovali veškerá stravovací zařízení a dbali na jejich čistotu a dodržování předpisů? Červený kříž samozřejmě nebyl odstřihnut od dění ve společnosti a tak se zde odráží poválečná doba i události kolem roku 1968.

V neposlední řadě je tato publikace i záznamem místopisu připomíná, kde byla dříve poliklinika či dům dětí, kde se přednášelo a schůzovalo.

V současnosti je úvodní díl Kroniky ČČK uchován v elektronické podobě, ale v dohledné době se dočká vytištění a stane se součástí knižního fondu novoborského Městského úřadu, kde také bude zájemcům k dispozici k nahlédnutí.