Účinným pomocníkem v této nelehké situaci pak může být denní stacionář.
Denní stacionář je zařízení, které poskytuje odlehčovací služby pro rodiny, které celodenně pečují o některého svého člena se sníženou soběstačností a potřebou celodenní péče.

Umístění hendikepovaného do denního stacionáře pak řeší rodinným příslušníkům například problémy s docházkou do zaměstnání, či vyřizováním osobních záležitostí. Již několik let mohou této služby využít i lidé z Nového Boru.
„Velkou výhodou našeho zařízení je to, že klienti se každý den navracejí zpátky ke svým rodinám. Fungujeme každý všední den od půl sedmé do šestnácti hodin. Někteří lidé zde tráví jen některé dny v týdnu. Naše služba tak vychází vstříc oběma stranám. Klienti netrpí dlouhým odloučením a jejich rodinní příslušníci mají zase čas věnovat se svým vlastním záležitostem,“ sdělila sociální pracovnice Šárka Hantychová.

Klienty respektují

Náplň pobytu v denním stacionáři se pak odvíjí od přání a požadavků klientů.
„S příchozími sestavujeme individuální plán a dbáme na jejich potřeby. Trénujeme například paměť, poznávací schopnosti či jemnou motoriku. Máme k dispozici speciální pomůcky, které nám pomáhají klienty aktivizovat. U většiny z nich pak dochází ke zlepšení nebo alespoň udržení jisté míry soběstačnosti,“ popsala Šárka Hantychová. Podle ní si způsob trávení času ve stacionáři volí lidé sami.

Oblíbená vířivka

„Rozhodně nikoho do ničeho nenutíme. Někdy se stane, že klient nemá na žádnou aktivitu náladu, nechce se zapojit nebo chce být sám. Vždy to respektujeme. Máme zde jeden pokoj, který slouží jako odpočinková místnost. Klient si může lehnout na lůžko a být v soukromí o samotě,“ doplnila Hantychová.

Druhů aktivit a služeb, které jsou klientům nabízeny, je celá řada.
„Velmi oblíbená je výtvarná dílna, kde vyrábíme drobné upomínkové předměty a obrázky. Stále větší popularitu má, a to dokonce i u seniorů v pokročilém věku, internet. Na počítači také pouštíme například písně jejich mládí a dechovky. Jako doplňkovou službu nabízíme i masáže, kondiční cvičení, pedikúru či koupele ve vířivce,“ upřesnila Šárka Hantychová a podotkla, že denní stacionář není určen pouze pro seniory. Cílovou skupinou, které jsou tyto služby poskytovány, jsou dospělí, a to od věku 27 let, horní hranice pak není omezena.
Podrobnosti o zásadách a podmínkách přijetí do denního stacionáře v Novém Boru najdou zájemci na www.dpsnb.cz.

Autor: Jana Maněnová