„Jsme na hraně s prodáváním bytů. Z komunitního plánu, který postupně naplňujeme, je patrné, že by si mělo město ponechat určité bytové jednotky ve svém majetku. Důležité je, aby alespoň někteří uživatelé obecních bytů měli jistotu, že jim nebudeme prodávat střechu nad hlavou,“ zmínil se Stanislav Valdman.

Ekonomika je v recesi, nikdo neví, kam bude přesně bytová politiky směřovat. Pokud v Novém Boru a okolí nebudou pracovní nabídky, je možné, že se aktivní občané začnou stěhovat jinam a byty mohou zůstávat dokonce prázdné.

A proto ani místostarosta nepředpokládá, že bude koncepce bydlení zahrnovat nějaké dlouhé časové období. Přesto by měla být zpracovaná alespoň pro nejbližších deset let. Za tímto horizontem půjde jen o výhled.

Situace je pro město nevýhodná

Privatizace bytového fondu byla zahájena v Novém Boru v roce 1996, kdy městu patřilo na 1300 bytů. Ačkoliv přibližně tři čtvrtiny obecních bytů přešly do soukromého či jiného vlastnictví, městu zůstalo přes 300 bytů. V některých domech nejsou prodané všechny byty a město dál zůstává jejich vlastníkem.

„Pro nás a Nobys, která je správcem městského bytového fondu, je tato situace nevýhodná, poněvadž jsme tam jaksi jen do počtu, neboť již vlastníme pouze jednotlivé byty. Pokud budou mít uživatelé těchto bytů zájem o koupi, zastupitelstvo jim vyjde bezpochyby vstříc. Cenová pravidla jsou pro ně výhodná ,“ uvedl Stanislav Valdman.

Proti další privatizaci bytových domů vystupuje a kloní se naopak k tomu, aby město odkoupilo od správkyně konkurzní podstaty a.s. Crystalex ubytovnu v Severní ulici: „Taková příležitost se jen tak nenaskytne a myslím, že ubytování sociálního charakteru nutně potřebujeme rozšířit,“ dodává Valdman.