„Museli jsme čekat až do 29. října, zda nebude podán Krajskému soudu v Liberci návrh na neplatnost voleb nebo hlasování ve městě. Takový návrh podán nebyl, vyjednávání o povolební koalici však stále probíhají. Proto se nově zvolení zastupitelé poprvé sejdou 15. listopadu,“ zdůvodnil Jindřich Mareš.

O hlasy voličů usilovali v letošních komunálních volbách v Novém Boru kandidáti z dvanácti volebních stran, ale žádné se nepodařilo přesvědčit voliče natolik, aby získala v zastupitelstvu nadpoloviční většinu hlasů. V současnosti jsou síly rozdělené v poměru 10:10.

V jednadvacetičlenném zastupitelském sboru náleží čtyři mandáty ČSSD a tentýž počet křesel patří TOP 09 a SNK ED - Nový Nový Bor.
Občanští demokraté získali tři mandáty, po jednom mandátu mají KSČM, Suverenita – blok J. Bobošíkové, Unie svobody – Demokratická unie, Unie pro sport a zdraví a Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst.

„Stále jednáme, síly jsou značně vyrovnané, ke konsensu nějakého výrazného seskupení s převahou dvou až tří hlasů jsme ale zatím nedospěli,“ konstatoval dosavadní místostarosta města Stanislav Valdman.

Novoborští voliči svou roli splnili a karty rozdali tak, že v nově zvoleném zastupitelstvu má své zástupce deset volebních stran. Nyní je na jejich lídrech, aby vytvořili životaschopnou koalici s nadpoloviční většinou hlasů. Jen tak bude v zastupitelstvu možné po čtyři následující roky přijímat bez větších průtahů rozhodnutí zaručující kvalitní správu města.

Až do zvolení nových představitelů města vykonávají své funkce nadále dosavadní starosta, místostarosta i členové městské rady.
V Novém Boru (a podobně i v České Lípě) bude zřejmě až do ustavujícího jednání zastupitelstva hádankou, kdo v nastávajícím volebním období usedne do křesla starosty a místostarosty.

Pokud by zastupitelstvo 15. listopadu nezvolilo starostu města, vykonává dosavadní starosta nadále své pravomoce.