Městský úřad v Novém Boru připravil pro občany dotazníky, které budou podkladem pro tvorbu komunitního plánu pro oblast Novoborska na období let 2016 až 2020.

Jedna varianta je pro dospělé a jedna verze byla vytvořena speciálně pro děti ze základních škol, které se tak mohou sami vyjádřit například k tomu, jak chtějí trávit volný čas, nebo co jim v jejich bydlišti chybí.

„Cílem dotazníkové akce je podchytit názory obyvatel v co nejširším spektru. Sociální práce, sociální poradenství i prevence je určena pro lidi, a proto uvítáme jejich zkušenosti, nápady a zpětnou vazbu," uvedla Jiřina Kubáňová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na novoborské radnici, a dodává: „Rozhodně nechceme tvořit něco pouze od zeleného stolu."

Dotazník obyvatelé obdrží na podatelně Městského úřadu v Novém Boru, lidem bude k dispozici i v Turistickém informačním centru v Novém Boru, ale také na webových stránkách Boru. Odevzdávat dotazníky je možné do konce července.

Komunitní plán sociálních služeb je základem pro vytvoření fungujícího střednědobého systému sociálních služeb, který odpovídá místním potřebám obyvatel Nového Boru a Novoborska. Tento plán by měl být v souladu s krajským komunitním plánem. Vzniká na základě shody všech, kterých se sociální služby dotýkají, a kteří chtějí přispět k jejich zlepšení. Na jeho tvorbě se podílejí především koordinační skupiny komunitního plánování, poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé sociálních služeb, obyvatelé území a samozřejmě i vedení jednotlivých obcí.

Komunitní plán je podkladem i pro financování těchto služeb. „Je nezbytným dokumentem, na který se žadatelé odkazují při podávání žádostí o dotace např. na úřad vlády, ministerstva a krajské úřady. Městu Nový Bor pomáhá objektivněji posuzovat žádostí o dotace z rozpočtu města.," poznamenala Kubáňová.