Nyní mohou občané třídící odpady přímo v domácnostech žádat o finanční úlevy z poplatků, které pro ně budou platit v příštím roce. Nejlepší tříditelé odpadů budou 25. listopadu odměněni na schůzce u starosty města. Separaci papírů a plastů do pytlů označených čárovým kódem zavedli v Novém Boru v roce 2008 a v současné době je do systému zapojeno 700 domácností.

„Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu se nejlepším tříditelům mohou z 500 korun na hlavu snížit až na nulu ročně,“ sděluje Jitka Kopčáková z odboru správy majetku MěÚ v Novém Boru.

Kolem kontejnerů mají čisto

Finanční motivace není jedinou výhodou separace plastů a papírů v domácnostech. systému. „Dalšími klady pytlového sběru je vysoké zapojení domácností v bytové zástavbě, vyšší čistota kolem kontejnerových hnízd a snížení počtu svozů kontejnerů, které nejsou přeplňovány,“ doplňuje Jitka Kopčáková.

Ačkoliv novoborští občané přistupují k separaci odpadů odpovědně a Nový Bor se tím řadí na první příčky v republice, odpadové hospodářství je pro město prodělečnou záležitostí.

Příjmy v loňském roce činily celkem 6,85 milionů korun, z toho místní poplatky 5,7 milionů. Výdaje za svoz odpadu, sběrový dvůr, separace, sběrové dny, kontejnery v obcích, likvidaci černých skládek atd. představovaly naproti tomu sumu 8 milionů 600 tisíc korun, což je cca 600 korun na osobu ročně.