Máte nějaké informace o chystaném převratu na novoborské radnici?
Nevím, zda jde přímo o převrat, ale je zřejmé, že předseda místní ODS by rád získal křeslo starostky Stanislavy Silné a snaží se o to tak vehementně, že to začíná vypadat na krizi na radnici. Tak tomu ale není. Radnice v čele se starostkou pracuje dál a plní své úkoly.
Udrží se podle vašeho názoru Stanislava Silná ve funkci?
Spoléhám se na zdravý rozum většiny novoborských zastupitelů. Ti budou muset v případě vyhrocení situace volit mezi kvalitami současné starostky a jejím případným protějškem.
Tím samozřejmě míním zastupitele a předsedu novoborské ODS Luboše Kalouse.
Existuje na novoborské radnici koalice?
Koalice tu uzavřená byla. ODS naší straně nikdy písemnou smlouvu nepředložila. Nebylo ani třeba. Spoléhali jsme se na gentlemanskou ústní dohodu, kterou jsme s představiteli ODS uzavřeli. Bohužel oni dohodu porušili a hledají své spojence jinde.
Budete jednat o možné podpoře se zastupiteli jiných politických stran?
Nebudu a nebude to dělat ani nikdo jiný z naší strany. Máme mnoho jiných úkolů, které musíme plnit. Ať každý zastupitel hlasuje podle svého vědomí a svědomí.

Další zprávy z regionu najdete zde