Po dlouhých přípravách a stavebních pracích se jí i za podpory finančních zdrojů z česko-německého programu Cíl 3 podařilo opravit a v minulých týdnech zprovoznit. Jenže už teď je silnice, kterou 2. září slavnostně otevíral hejtman kraje Martin Půta, předmětem sporu.

„Kontrola dva dny před uvedením této silnice do provozu odhalila neohlášenou těžbu dříví. Manipulace a uložení dřeva se podepsalo na stavu silnice. Proto Krajská správa silnic podala podnět příslušnému silničnímu správnímu úřadu. V případě prokázání hrozí ve správním řízení pokuta až do výše půl milionu korun," uvedl mluvčí kraje Jiří Langer.

Kraj na případ ze Svoru upozornil jako na situaci, která má dokládat, že mediálně kritizovaný stav silnic II. a III. tříd nemá za vinu pouze dlouhodobé podfinancování silniční sítě, ale zároveň i užití silnic k činnostem, které podléhají zvláštnímu povolení jako například těžba dříví.

„Těžební firmy správce komunikace neoslovují a svou činností ničí krajský a i obecní majetek," řekl mluvčí Libereckého kraje. Podle něj tak dochází k ohrožení provozu na pozemních komunikacích, neboť nakládací soupravy nejsou nijak označeny a svými podpěrami ničí povrch vozovek. Navíc dřevo u silnic tvoří pevnou překážku.