Nevzhlednou proluku na Jeřábkově náměstí v samém centru České Lípy by mělo v budoucnu zaplnit nové sídlo městské knihovny. Jeho podobu vybere porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků z návrhů, které radnice obdržela v rámci architektonické soutěže. Celkem se jich sešlo 48, a to od ateliérů nejen z Česka, ale i Slovenska, Polska, Španělska a Velké Británie.

Knihovna, jejíž hlavní sídlo je nyní na náměstí T. G. Masaryka, by se tak stěhovala jen o pár desítek metrů, změna to však bude velká. „Současná budova knihovny již nevyhovuje soudobým požadavkům zejména v oblasti bezbariérového přístupu či kapacity a její rekonstrukce není technicky dobře proveditelná. Cílem města je získat komplexní architektonický návrh objektu nové městské knihovny, která by současně měla plnit funkci přirozeného centra setkávání občanů, a proto zde bude krom klasických oddělení pro čtenáře všech věkových kategorií i prostor pro konání menších kulturních akcí a výstav, PC učebnu, nebo také malou kavárnu,“ říká starostka města Jitka Volfová.

Stavba v proluce na Jeřábkově náměstí se dotkne i dlouhodobě nevyužívaných objektů čp. 158 a 159, které by měly být do nové knihovny zakomponovány. Součástí zadání architektonické soutěže bylo i řešení úprav samotného náměstí s ohledem na plánovanou rekonstrukcí okolních ulic a Škroupova náměstí. To, že je prostor pro stavbu knihovny vhodný, si město ověřilo v rámci ideové architektonické soutěže v roce 2018. „Nová budova knihovny by měla především citlivě zapadat do městské památkové zóny a ctít historické místo. Mohla by ale zároveň nést prvky moderní architektury, aby byla blízká i mladší generaci a pro budoucí pokolení byla symbolem současné doby,“ dodává starostka.

Porota zasedne k hodnocení návrhů architektů v polovině září, výsledky by pak radnice chtěla veřejnosti představit do konce roku. Město budou v porotě reprezentovat starostka Jitka Volfová, místostarosta Martin Brož, ředitelka knihovny Dana Kroulíková, radní Nela Cyrmon Theerová, zastupitelé Michal Prokop a Roman Málek. Nezávislými odborníky budou architekti Roman Brychta, Jiří Klokočka, Ondřej Synek, Markéta Zdebská, Luboš Klabík a Martin Čeněk. „Bezmála padesát podaných návrhů nás příjemně překvapil. S ohledem na jejich počet očekávám velkou diskusi. Věřím, že se zde objeví i mnoho velmi zajímavých předložených řešení,“ říká místostarosta města Martin Brož.

Město předpokládá, že stavba nové knihovny přijde na cca 210 milionů korun bez DPH a cílem soutěže je mimo jiné i tyto náklady ověřit, tak aby Lípa měla jasnou představu o budoucím financování. Město na přípravě podmínek spolupracovalo s Českou komorou architektů, platformou CBArchitektura a advokátní kanceláří Havel & Partners. Architektonickou soutěž město vyhlásilo v květnu letošního roku, termín pro odeslání návrhů byl 15. srpna. Pro účastníky soutěže má město vyčleněny dva miliony korun na finanční odměny, vítěz obdrží 800 tisíc korun.

Knihovna v České Lípě je příspěvkovou organizací města. Kromě půjčoven v hlavní budově na náměstí T. G. Masaryka provozuje tři sídlištní pobočky - Lada, Špičák a Holý Vrch a jednu pobočku ve spádové obci Dobranov. Knihovní fond tvoří cca 140 000 knihovních jednotek a návštěvnost dosahuje až 400 uživatelů denně.