Travou zarostlé dno rozlehlého rybníka svítí do okolí. Tam, kde byly oči lidí procházejících nebo projíždějících kolem navyklé vídat vodu, je vyprahlé dno. Novozámecký rybník u Zahrádek na Českolipsku zůstává dál vypuštěný.

A tento stav se nezmění ještě několik týdnů. Přestože oprava hráze, kvůli níž se musel Novozámecký rybník vypustit, už skončila, napouštění proběhne později, než se předpokládalo.

Důvodů je víc

„Je to společné rozhodnutí Správy CHKO, Agentury ochrany přírody i nájemce rybníka. K napuštění dojde řádově až v listopadu," uvedl pro Deník Ladislav Pořízek, vedoucí Správy CHKO Kokořínsko.

Faktorů, které rozhodly o tom, že se rybník, jehož okolí je hnízdištěm mnoha druhů vzácných ptáků, bude napouštět později, je podle Pořízka mnoho. „Jedním z nich je to, že nyní byly nižší průtoky vody a při napuštění by nateklo relativně málo vody. Rybník má také stavidlo, které se velmi těžko manipuluje. A nyní také probíhá posouzení stability hráze, po které přechází silnice I/9," uvedl některé z důvodů Ladislav Pořízek.

Ptákům se dno líbí

Pozdní napouštění nebude mít podle šéfa Správy CHKO žádný vliv na přírodu. „Ptáci, kteří tu hnízdili, jsou už na odletu do zimovišť. Naopak se ukázalo, že dno rybníka je pro ně z hlediska potravy velmi zajímavé. Například jeřábi popelaví vodili po dně své mladé," popsal Pořízek.

Novozámecký rybník se kvůli opravě hráze vypustil už vloni na podzim. Z technických důvodů se ale v opravě nemohlo pokračovat a paradoxně ani nebylo možné rybník znovu napustit.

Na jaře kolem tohoto stavu panoval mediální rozruch, když se zjistilo, že na dně rybníka bez vody uhynulo až pět tisíc vzácných škeblí rybničných. Na ně totiž Agentura ochrany přírody a krajiny zapomněla a nikdo je nepřemístil do míst, kde by mohly přežít.

„Škeble, které tu byly, už vyhynuly," potvrdil smutný aktuální stav vedoucí Správy CHKO Kokořínsko Ladislav Pořízek. Fakt, že se tedy znovunapuštění rybníka odkládá až na listopad, už škeblím vadit nemůže. „To, zda se Novozámecký rybník napustí v září, říjnu nebo listopadu, už z hlediska ochrany přírody nehraje žádnou roli," dodal Pořízek.

Novozámecký rybník je unikátní lokalita evropského významu. Je národní přírodní rezervací, stanovištěm soustavy Natura 2000 i významným mokřadem chráněným takzvanou Ramsarskou úmluvou.

Michael Polák