Zřízení pět metrů vysoké dřevostavby a mola přišlo na 750 tisíc korun. Myšlenkou na vybudování pozorovatelny se zabývali ochránci přírody i místní obyvatelé více než 20 let. „Snahou bylo zpřístupnit místo lidem, aby viděli a mohli pozorovat chráněné druhy a přitom je nerušili," řekla Marcela Holubová ze Správy CHKO Kokořínsko.

K vyhlídkové věži se dostanou turisté po asfaltové cestě, která k ní vede z osady Karasy u Zahrádek. Před pozorovatelnou je velká naučná tabule s informacemi o rybníku a uvnitř dvě menší s názvy a fotografiemi některých vzácných druhů. Spatřit zde mohou lidé například orla mořského, jeřába popelavého, motáka pochopa, husu velkou nebo sýkořici vousatou.

Ptačí pozorovatelnu a vyhlídkové molo v úterý slavnostně otevřel ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.  „Chtěl bych, aby takových pozorovatelen, naučných chodníků a vyhlídek a dalších podobných zařízení v našich chráněných územích v následujících letech přibyly desítky a desítky. Proto jsem se rozhodl, že na tyto projekty zaměřené na otvírání se ochrany přírody široké veřejnosti vyčlením - ať už z národních nebo evropských zdrojů - samostatný  program. V zpracovaném zásobníků záměrů máme takových akcí celkově zhruba stovku a další mohou ještě přibýt," konstatoval ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Novozámecký rybník vznikl ve 14. století jako součást soustavy holanských rybníků. Od roku 1933 je chráněnou rezervací a patří mezi nejvzácnější přírodní oblasti v severních Čechách. Je chráněnou lokalitou v rámci evropské soustavy Natura 2000 a také součástí takzvané Ramsarské úmluvy, která chrání nejvýznamnější světové mokřady, důležité pro ochranu ptactva. V ČR je takových oblastí jen 12, dvě z nich jsou na Českolipsku, tou druhou je Břehyňský rybník.