Průběhem večera bude provázet duchovní otec celorepublikového projektu ceny Ď Richard Langer. V Novém Boru se letos bude předávat i krajská cena Ústeckého kraje.

Ocenění je poděkování dobrodincům a mecenášům se zásluhami o rozvoj občanské společnosti a podporu potřebných.