Současné prostory, které neziskovka využívá v Komunitním centru v bývalé nemocnici, kapacitně nestačí. „Naskytla se nám jedinečná a zřejmě poslední příležitost vybudovat z evropských peněz sociální centrum, které bude místním lidem sloužit dlouhá léta. Je malý zázrak, že nám dotace vyšla,“ uvedla ředitelka Rodiny v centru Petra Vlčková. Zvládnutí celého projektu znamená pro Rodinu v centru nemalá rizika. „Je to pro nás velký závazek. Sociální služby bereme jako nejlepší prostředek, jak zlepšovat lidem život,“ řekla Vlčková. Podle ní bude dům díky své poloze snadno dostupný a lidé získají na jednom místě sociální služby, nízkoprahové zařízení pro mládež a odborné sociální poradenství.

I nyní Rodina v centru každý den zajišťuje v Komunitním centru otevřený klub Vafle. „Jde o nízkoprahový klub, to znamená, že do něj může přijít každý. Je zdarma, není třeba vyplňovat žádné přihlášky ani souhlasy rodičů a dělá se v něm to, co zrovna děti a mládež baví,“ popsala Vlčková.

„Vrcholem naší práce je, když se některé dítě svěří kolegovi s nějakým problémem a my máme možnost mu pomoci. Jsme totiž kolikrát jediní, komu se tyto děti svěří,“ dodala.

Nové sociální centrum

Jak informovala pracovnice neziskovky Jana Matyášová, lidé v novém sociálním centru budou moci pod jednou střechou řešit celý vějíř problémů počínaje ztrátou zaměstnání či bydlení a hledáním nového přes řešení rodinných krizí a obnovu rodinných vztahů až po občanskoprávní nebo trestněprávní kauzy, zdravotní problémy, řešení zadlužení a exekucí. Klienti budou moci volně přecházet mezi různými typy služeb a řešit své problémy bez zbytečných bariér.

V Domě rodiny jsou naplánované místnosti pro individuální konzultace klientů rodinné a dluhové poradny, učebny pro workshopy a besedy, dále pak denní místnost pro děti a mládež z nízkoprahového klubu Vafle a také pro administrativní místnost Rodiny v centru. Kapacita domu umožní zřídit technickou dílnu, tréninkovou kuchyni a pohybové herny, kde budou klienti získávat nové dovednosti a pracovní návyky. Pro děti, mládež i dospělé vznikne na okolním pozemku zahrada.

Rodina v centru získala na stavbu sociálního centra finance z Integrovaného regionálního operačního programu. Podle Maytášové měla velký podíl na schválení projektu Agentura pro sociální začleňování.

Záměr chválil i starosta města Nový Bor Jaromír Dvořák (SLK) s tím, že se radnice snažila organizaci vyjít vstříc už při získávání vhodného pozemku. „Pustili se do nesnadného úkolu, ale město je v rámci možnosti podpoří,“ komentoval starosta. Podle jeho názoru poskytuje Rodina v centru celou řadu potřebných sociálních služeb. „Tyto služby už nebudou na různých místech města, ale budou koncentrovány. Navíc v blízkosti, ve vile v Kalinově ulici, mají i školní skupinu pro děti od jednoho roku,“ sdělil Jaromír Dvořák.

Rodina v centru už 15 let odbornými sociálními službami zlepšuje život dětí na Novoborsku. V současné době poskytuje šest odborných služeb: Pěstounskou péči, Rodinnou poradnu, Dluhovou poradnu, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle, Dětskou skupinu a Mateřské centrum Koblížek a Inkluzi ve vzdělávání. Ročně ji navštíví na 1000 klientů.