Nové prostory pro Sklářské muzeum a zázemí pro informační centrum budou největší investicí města Nový Bor v roce 2020. Do rekonstrukce objektu v sousedství muzea půjde přibližně 18 milionů korun. Rozpočet, který zastupitelé schválili na svém prosincovém jednání, počítá s dalšími investicemi do oprav škol nebo stavby nového víceúčelového hřiště.

„Díky tomu, že zastupitelé v listopadu odsouhlasili předčasné splacení dvou úvěrů, jeden z roku 2006 na výstavbu vodovodu Bukovany – Pihel a druhý z předloňského roku na rekonstrukci náměstí Míru, vstoupíme do nového roku bez dluhů. Na investice tak celkem půjde jednou tolik oproti letošnímu roku, konkrétně 53,4 milionu korun,“ předeslal starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Město celkem splatilo úvěry ve výši přesahující 20,5 milionu korun. Přesto bude rozpočet na příští rok schodkový. Dvanáctitisícový Nový Bor bude hospodařit s příjmy ve výši 245,1 milionu korun, na straně výdajů je částka 259,8 milionu korun. Záporné saldo pokryje město zbylými finančními prostředky na bankovních účtech po skončení rozpočtového roku ve výši 14,7 milionu korun.

Česká Lípa Vlastivědné muzeum
Muzeum v České Lípě na více než rok zavře. Čeká ho rozsáhlý projekt zateplování

„V posledních letech rozpočet koncipujeme jako schodkový, vždy jsme ale skončili s přebytkovým rozpočtem,“ zdůraznila místostarostka Nového Boru Stanislava Silná, která má ve své gesci finance města.

S nákladnou rekonstrukcí objektu čp. 106, kam by se kromě části Sklářského muzea mělo přestěhovat i turistické informační centrum, pomůže dotace z regionálního operačního programu, kterou město získalo v rámci přeshraniční spolupráce s muzeem v Jelení Hoře.

„Chceme také konečně postavit za zhruba 10,5 milionu korun víceúčelové sportovní hřiště pro Základní školu náměstí Míru. Ta, ač sem chodí přes šest stovek dětí, dosud nikdy ve své historii neměla venkovní hřiště. Jeho stavbu jsme měli připravenou už loni, ale protože nám firmy odstoupily ze soutěže, museli jsme projekt zastavit. Teď se k němu vracíme a věřím, že ho dotáhneme do konce,“ přiblížil Dvořák.

I další investice by měly směřovat do školství, a to konkrétně do výměny oken, dveří a střechy budovy, v níž sídlí družina školy v městské části Arnultovice za zhruba 5,1 milionu korun. Pro mateřskou školu Srdíčko jsou za zhruba 4,5 milionu korun naplánované stavební úpravy, včetně změny dispozic, rekonstrukce elektroinstalace a kompletní modernizace kuchyně.

Tým ve složení Zdeňka Navrátilová, Valérie Komárková a Matouš Kavan vyhráli krajské kolo a na finále v Příbrami měl možnost poměřit síly s dalšími dvanácti vítězi z celé republiky.
FOTO: Velký úspěch! Mladí ekonomové z České Lípy zabodovali v soutěži

Na opravy komunikací město počítá s částkou 5 milionů korun, na chodníky půjde o milion méně. „Tak jako v posledních letech jsme připraveni obě částky navýšit v průběhu roku v závislosti na kladném hospodaření města,“ doplnil starosta.

Zkrátka nepřijdou ani sportovní oddíly, nejrůznější zájmové spolky a kluby, pořadatelé kulturních akcí, organizace působící v sociální oblasti. Na ně rozpočet pamatuje s granty ve výši bezmála 6,5 milionu korun. Další 2 miliony korun jsou vyčleněné pro dotace na čistírny odpadních vod.