Firmy ale mají šanci zviditelnit se během Dne otevřených dveří, který během sympozia proběhne. „V poslední době sílí tlak sklářských firem z Nového Boru a okolí, abychom organizační tým rozšířili ještě o další firmy,“ říká starosta Nového Boru a ředitel organizačního výboru IGS Jaromír Dvořák.

„To už ale není možné. Přípravy sympozia běží déle než půl roku a nemůžeme se teď vracet na začátek a rozšiřovat se o další spolupořadatele. Chtěli bychom ale, aby se tyto firmy zapojily do Dne otevřených dveří, který se během sympozia uskuteční.“

Podle sekretářky sympozia Aleny Forgáčové už na webu města visí výzva pro sklářské firmy, aby se do 1. června ke spolupráci na Dni otevřených dveří přihlásily.

„Všechny přihlášené firmy pak zaneseme do speciální mapky, která bude součástí oficiálních propagačních materiálů k IGS a bude také podkladem pro vytvoření trasy kyvadlové dopravy, která bude během dne otevřených dveří vozit návštěvníky sympozia,“ vysvětlila Alena Forgáčová.

Stěžejním tématem dubnového setkání pořadatelů sympozia byla také diskuze nad vizuální podobou letošního IGS. Organizačnímu týmu se seznámil s grafickými návrhy propagačních materiálů IGS, jejichž spoluautorem je Jan Prošek, pedagog z novoborské sklářské školy.

 „Základním motivem je hra barevného spektra vznikajícího průchodem světelných paprsků sklem,“ přiblížil Jan Prošek, s tím, že vizuální základ nabízí široké možnosti aplikace, a to v různých velikostech a zároveň zachovává a respektuje oficiální logo IGS.

První propagační materiály sympozia s využitím vizuální podoby IGS 2012 spatří světlo světa na přelomu dubna a května.

Michael Polák