„Nový systém pokryje celý katastr města a jeho části,“ uvedl starosta Jaromír Dvořák. Varovný systém má město od roku 2013, tehdy ale dotace umožňovala instalaci hlásičů pouze podél vodních toků Šporka a Dobranovský potok. K dosavadním 57 nyní nově přibudou další dvě stovky. Současně s tím získá město i digitální povodňový plán ORP, který doposud nemá, pořídí se rovněž elektrocentrála pro náhradní zajištění dodávky elektřiny pro krizové situace.

Systém by měl umožnit varovat obyvatele nejen před záplavami, ale třeba i před požáry, úniky nebezpečných látek, znečištěním ovzduší či narušením dodávek pitné vody nebo elektřiny. „Budeme ho moci využívat i jako veřejný rozhlas spolu s SMS a emaily pro informování občanů bez omezení,“ doplnila úřednice krizového řízení na novoborském městském úřadě Soňa Brychtová.