Lidé se mohou hlásit na e-mailovou adresu vkalistova@novy-bor.cz. V e-mailu je nutné uvést jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a telefonní kontakt.

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan zemí Evropské unie, který alespoň v den slibu dosáhl věku nejméně 18 let, nemá překážku ve výkonu volebního práva a není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.