Rozsáhlá podpora sklářství, tlak na kulturní a společenské akce, široká mezinárodní spolupráce, vynikající vztahy s policií i armádou a mnoho dalšího. Nový Bor a jeho politické vedení důsledně pracuje na tom, aby se město vymanilo z negativního vnímání okolí, ke kterému nezaviněně přišlo před čtyřmi lety.

„Nechceme být město mačetových útočníků," vysvětloval minulý týden starosta Jaromír Dvořák otevřeně i architektovi a herci Davidu Vávrovi, když se oba potkali během festivalu Meet Czech Design.

Městu, ve kterém ale stále žije početné množství sociálně znevýhodněných rodin, výrazně pomáhají i neziskové organizace. Tou nejviditelnější je Rodina v centru, která se práci se sociálně slabou komunitou věnuje třetím rokem. Jako základnu pro ni vytvořila klubovnu Koblížek.

První dva roky ji neziskovka provozovala na ubytovně v Severní ulici. „Prvotní cíl byl jednoduchý: seznámit se blíže s místními dětmi školního věku, získat důvěru jejich i rodičů a naučit je pravidelně docházet na naše aktivity několikrát týdně. Také náplň aktivit byla prostá, věnovat se našim malým klientům, povídat si s nimi, brát je do přírody, naučit je pravidelnosti," vypráví Petra Vlčková, ředitelka Rodiny v centru.

Po roce klubovna Koblížek svoji činnost rozšířila a obohatila o každodenní program, jehož cílovou skupinou byly maminky s dětmi a školáci. „Kromě všedních posezení v klubovně doprovázených hraním, výtvarnými a pohybovými aktivitami se nám podařilo uspořádat řadu výletů mimo izolovaný prostor ubytovny: do divadla, kina, do knihovny. Umístili jsme několik dětí na příměstský tábor nabízený široké veřejnosti. V průběhu roku jsme uspořádali řadu besed na nejrůznější témata zdravý životní styl, finanční gramotnost nebo výchova problematických dětí," vyjmenovává ředitelka.

Přirozeným vývojem tak Rodina v centru začala děti ze sociálně znevýhodněných rodin i jejich rodiče systematicky podporovat. Vznikl projekt. Rozjel se letos v lednu ještě na ubytovně. Od konce března ale Rodina v centru začala vytvářet nové Komunitní centrum v budově bývalé LDN.

Jinak než u televize

Dopoledne tu funguje předškolní klub, jehož posláním je připravit děti na vstup do základní školy. „Není to ale náhrada za školku, maminky se snažíme motivovat, aby přemýšlely o zápisu do MŠ pro své děti," upozorňuje Petra Vlčková. Do klubu nyní dochází 7 malých členů v průměrném věku 4 roky.

Nezisková organizace Rodina v centru se práci se sociálně slabou komunitou věnuje třetím rokem. Jako základnu pro ni vytvořila klubovnu Koblížek. Maminky jsou do služby zapojeny také, jednou týdně mají možnost účastnit se programu klubu a pomáhají s doprovázením dětí na výletech mimo prostor klubu.

Odpoledne se centrum plní dětmi školního věku 7 15 let. „Mnohé z nich už za uplynulá léta dobře známe a velmi dobře cítíme, že se pro ně pravidelná setkávání u nás stala nedílnou součástí jejich života. Chceme pro děti vytvářet bezpečný prostor, kde mohou trávit svůj čas jinak než u televize či s partou na lavičce v parku," připomíná ředitelka.

V centru pracuje dvaadvacetiletá Nikola Tancošová. Pro děti si připravuje pestrý program, kdy si samy děti mohou vybrat, jestli chtějí tvořit, hrát si nebo jít ven. Velkou oblibu mají počítačové dvacetiminutovky pro starší návštěvníky. Aktivity jednou měsíčně obohacuje „workshop" se zajímavým hostem, povídání s osobností z místní romské komunity. Děti také vyrážejí na výlety či za kulturou, třeba na sobotní divadelní představení pro děti.

Poslední klíčovou nabídkou je možnost doučování. Hana Chytalová, která ho má na starosti, pravidelně komunikuje i s třídními učiteli dětí a rodiči, je-li to možné. „Snažíme se položit základy pomyslné záchranné sítě, které by zabránily propadu dětí," míní Petra Vlčková.

Romské téma

Mnozí z klientů centra se hlásí k romské národnosti, proto i toto téma má tady své místo. Romské dívky a ženy v centru založily taneční kroužek a nacvičují představení. Už nyní se plánuje řada doplňujících aktivit pro podpoření zájmu o romskou kulturu: promítání filmů z festivalu Jeden svět, vzdělávací semináře na romské téma, několikadenní festival romských osobností, hudební workshop, koncert romské kapely atd.

Rodina v centru má velký a smělý plán. Prostřednictvím zábavných odpolední chce propojovat rodiny z nejširšího spektra Nového Boru i okolí. Tak, aby se v prostoru Komunitního centra setkávaly děti s rozmanitým zázemím a překonávaly případnou izolaci.

„Důležité je, aby se romské i neromské děti vzájemně poznaly," říká Věra BalogováNový Bor- Je to nejlepší možný vhled do problému. Těžko bude mít něco větší vypovídací hodnotu o aktuální situaci v romské komunitě v Novém Boru než popis a určitá zpověď někoho zevnitř komunity.
Díky sdružení Rodina v centru můžeme přinést pohled na věc od Věry Balogové, romské maminky, jejíž synové využívají služeb Komunitního centra. Takže jak to vidí Věra Balogová?
„Starší synové nastoupili do školky ještě před třetím rokem. Teď jsem ještě na mateřské a jsem s nejmladším doma.
Chtěla bych ho dát do školky příští rok a zatím jsem moc ráda, že můžu využít předškolní klub. Za pár měsíců si hezky zvykl být mezi jinými dětmi, vidím na něm velké pokroky i doma, je víc společenský, vychází s dětmi.
Nezisková organizace Rodina v centru se práci se sociálně slabou komunitou věnuje třetím rokem. Jako základnu pro ni vytvořila klubovnu Koblížek. Povahou není tak samostatný a je velmi živý, takže nástup rovnou do školky by pro něj byl šok. Takhle si přivykne režimu školky, ale ne násilně, je tu rodinné prostředí a malá skupinka dětí. Je to takový mezistupeň. Já si zatím budu hledat práci. Myslím, že tu děti dostávají všechno, co potřebují, je to vyvážené.
Jaké mám zkušenosti s místními školami? Kluci chodí oba do jedné velké školy. Máme obrovské štěstí na učitelky, opravdu. Snažím se s nimi komunikovat, řešit problémy, které jsou a že jich s nejstarším synem bylo!
Díky tomu, že mě třídní zná a vidí, jakou mám snahu situaci řešit, nezlomila nad klukem hůl. Shodly jsme se, že je to jeho slabší období a že mu ho společně pomůžeme překonat. Díky jejímu přístupu na škole zůstal, nemusel přejít do praktické a dneska se hlásí na učiliště do České Lípy. Kdybych za třídní nedocházela a kdyby ona neměla takové porozumění, bylo by všechno jinak.
Co se týká vzájemného soužití mezi místními Romy a ostatní společností, vidím, že to poslední roky není dobré. Já mám ale spoustu přátel nejen mezi Romy, nemám a neměla jsem nikdy žádný konflikt.
Kluci jsou taky v pohodě, ostatní je mají rádi. Určitě záleží na osobnosti každého dítěte a nejdůležitější je, aby se děti vzájemně poznaly. Aby se nebály a zjistily, jaký ten druhý je. Proto bych ráda, kdyby vznikla aktivita, kde by všichni mohli podniknout něco dohromady."