„V tuto chvíli budeme přijímat vždy jednu žádost na jednu popelnici na jedno číslo popisné. Zájemce následně v březnu příštího roku vyzveme k podpisu smlouvy o bezplatné výpůjčce,“ upřesnila Šárka Vlková z technické správy města.

Žádost o přistavení nádoby na bioodpad je k dispozici na webu města www.novy-bor.cz. Odevzdat ji zájemci mohou osobně na podatelně, popřípadě na odboru správy majetku v budově radnice A. Žádost lze zaslat také elektronicky na podatelna@novy-bor.cz či svlkova@novy-bor.cz.

Jarmila Smetanová z Arnultovic.
Starosta Boru gratuloval vitální seniorce. Slavila 101 let

V současnosti mohou lidé v Novém Boru zdarma ukládat bioodpad ve sběrném dvoře ve Wolkerově ulici, v odlehlejších částech pak město přistavuje dvakrát ročně velkoobjemové kontejnery. Bioodpad tak mnohdy končí v popelnicích na komunální odpad. Město si proto od zavedení novinky slibuje nejen lepší dostupnost služby pro obyvatele ale i snížení množství komunálního odpadu. „Tím nám klesnou náklady na jeho likvidaci, tyto peníze pak použijeme právě na zajištění svozu bioodpadu,“ uvedla Šárka Vlková z technické správy města.

S nákupem nových nádob by městu mohla pomoci dotace ministerstva životního prostředí nebo od Libereckého kraje. V případě, že by instituce příslušný program nevyhlásily, počítá s náklady na jejich pořízení městský rozpočet na příští rok.

Přílet andělů každoročně zahajoval advent v Novém Boru. Snímek z roku 2019
Nový Bor se bojí šíření pandemie. Pro letošní advent odvolal „anděly“

Do kontejnerů na bioodpad patří tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina, plevel, větve, piliny, seno. Co do popelnic na bioodpad rozhodně nepatří, jsou kosti, maso, kůže, oleje, peří, zvířecí exkrementy a pak samozřejmě ostatní druhy odpadu, jako jsou plasty, kov, papír, sklo.

Nový Bor se tak připoj k dalším městům regionu, kde už bioodpad sváží, například České Lípě nebo Doksům.