Do akce se mohou zapojit samotní obyvatelé města. Komunitní výsadba stromů se uskuteční v sobotu 22. října, sraz účastníků je v 9 hodin u bytového domu čp. 230 (za odbočkou na Bukovany). Pro výsadbu byly vybrané druhově původní listnaté stromy. V budoucnu tak bude stín nad dětským hřištěm poskytovat ořešák, bytové domy od komunikace oddělí ovocný sad z jabloní, třešní a hrušní. Jinde dnes prázdný prostor zaplní řada švestek, příjemné zákoutí vytvoří dekorativní střemchy, vrby a břízy, stín mezi domy poskytnou dvě odrůdy jeřábů.

Lidé pod odborným vedením zahradníků zasadí strom, zasypou, ukotví ho a zalijí. „Půdu na výsadbu předem připravíme. Doporučujeme účastníkům, aby si vzali pevnou obuv a přiměřeně se oblékli, protože sázet budeme za každého počasí,“ řekla Zdeňka Schreibová z technické správy města.

Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. Datum oslav Dne stromů se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. V Česku připadá Den stromů na 20. října. Do Čech myšlenku přinesl "Svaz spolků okrašlovacích" a poprvé se zde Den stromů masově slavil počátkem dubna roku 1906. Tradice, přerušená válkou a komunistickým režimem, byla znovu obnovena až v roce 2000. S nápadem na obnovu této tradice v ČR přišli bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. Datum první oslavy svátku stromů bylo stanoveno na 20. října 2000, protože v mnoha lokalitách České republiky jde o vhodný termín pro sázení stromů a podzim je také časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami.