Ochrannou známku Mezinárodního sklářského sympozia, kterou dosud vlastní zakladatel unikátní tradice novoborský Crystalex, by mělo bezúplatně převzít město Nový Bor. Firma i vedení Nového Boru se na převodu známky, která chrání jedinečné trienále setkávání sklářských výtvarníků z celého světa, již domluvily.

„Právníci nyní připravují znění dohody o převodu známky. Předpokládám, že k podpisu smlouvy dojde během léta," uvedl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Podle něj je Nový Bor připravený splnit podmínky, které Crystalex s bezúplatným převodem spojuje. „Jde především o to, abychom známku nevyužívali ke komerčním účelům, abychom ji nepředali třetí straně nebo o to, že se známka vrátí Crystalexu v případě, že bychom ji nevyužívali. Jsou to logické podmínky, které splníme," objasnil starosta.

Tradici mezinárodních sklářských sympozií založil Crystalex v roce 1982 a světové výtvarníky z několika kontinentů hostil ve svých prostorách každé tři roky až do roku 2006. Po krachu Crystalexu v lednu 2009 hrozilo, že se jedinečná tradice přeruší, ale tíhu akce na sebe převzalo město Nový Bor a sympozium na podzim 2009 za vydatného přispění sklářských firem Ajeto nebo TGK uspořádalo.

Říjen 2015

Závazek pořadatelství od té chvíle leží na městu, partnery projektu se vloni staly další sklárny a říjnové sympozium, které svou rozsáhlostí připomínalo dnes už legendární sympozia z osmdesátých let, mělo obrovský ohlas. Byla to demonstrace toho, že sklářství na Novoborsku je opět na vzestupu.

Další ročník IGS už má své datum: uskuteční se od 1. do 4. října roku 2015 a Nový Bor už začal s přípravou jeho organizace. Na novoborské radnici se už uskutečnila první společná schůzka zástupců města a firem, které se podílely na organizaci posledního ročníku.

Velkou novinkou je to, že Nový Bor by rád „zprofesionalizoval" systém a formu pořadatelství. „Sympozium mělo obrovský ohlas ve světě, ale jeho organizace také byla velmi náročná, jak pro město, tak i pro naše partnery, kteří se na jeho přípravách podíleli. Proto zvažujeme vytvoření společnosti, která by přípravu a organizaci sympozia převzala. Na podobné bázi vzniká karlovarský filmový festival či hudební Smetanova Litomyšl," nastínil Jaromír Dvořák.

V průběhu července by se měla uskutečnit další přípravná schůzka, na níž by se mělo rozhodnout, jakou formu by „přípravná" organizace mohla mít. Jednou z možností je například forma obecně prospěšné společnosti.

Do organizace by kromě města vstoupily jednotlivé firmy jako partneři akce. Nová společnost by nemusela mít na starosti jen přípravu IGS, ale mohla by se podílet i na dalších sklářských projektech. „S cílem podpořit propagaci sklářství v celé širokém regionu, vyzdvihnout umění lidí, kteří tu pracují a úspěchy místních sklářských firem," dodal starosta s tím, že vše je zatím ve stádiu úvah. Rozhodnou až další přípravné schůzky.